Vuosi 2017

Emoyhtiön tase

 

euroa

Liite

31.12.2017

31.12.2016

VASTAAVAA

     
       

Pysyvät vastaavat

     

Aineettomat hyödykkeet

11

1 923 405,70

2 498 200,72

Aineelliset hyödykkeet

12

2 016 184,74

2 016 633,56

Sijoitukset

13

576 430 731,19

594 115 671,14

Pysyvät vastaavat yhteensä

 

580 370 321,63

598 630 505,42

       

Vaihtuvat vastaavat

     

Pitkäaikaiset saamiset

14

94 150 372,49

97 263 571,33

Lyhytaikaiset saamiset

15

72 169 105,10

55 127 618,37

Rahoitusarvopaperit

16

114 900 887,02

144 227 058,16

Rahat ja pankkisaamiset

 

2 858 474,91

13 816,36

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

 

284 078 839,52

296 632 064,22

       

Vastaavaa yhteensä

 

864 449 161,15

895 262 569,64

       

VASTATTAVAA

     
       

Oma pääoma

17

   

Osakepääoma

 

70 000 000,00

70 000 000,00

Käyvän arvon rahasto

 

-707 410,11

88 688,32

Muut rahastot

 

142 703 761,93

142 703 761,93

Edellisten tilikausien voitto

 

346 260 090,22

549 442 573,42

Tilikauden voitto/tappio

 

-8 671 085,70

-143 182 483,20

Oma pääoma yhteensä

 

549 585 356,34

619 052 540,47

       

Pakolliset varaukset

18

326 561,41

675 856,90

       

Vieras pääoma

     

Pitkäaikainen vieras pääoma

20

72 261 643,82

6 148 486,04

Lyhytaikainen vieras pääoma

21

242 275 599,58

269 385 686,23

Vieras pääoma yhteensä

 

314 537 243,40

275 534 172,27

       

Vastattavaa yhteensä

 

864 449 161,15

895 262 569,64