Vuosi 2017

11. Aineettomat hyödykkeet


Aineettomat oikeudet

2017

2016

Hankintameno 1.1.

25 584 485,15

25 763 723,84

Lisäykset

546 972,81

70 719,39

Vähennykset

-1 748,95

-249 958,08

Siirrot erien välillä

1 092 904,88

0,00

Hankintameno 31.12.

27 222 613,89

25 584 485,15

Kertyneet poistot 1.1.

24 179 189,31

23 347 059,39

Vähennysten kertyneet poistot

-1 227,84

-249 958,08

Tilikauden poisto

1 121 246,72

1 082 088,00

Kertyneet poistot 31.12.

25 299 208,19

24 179 189,31

Kirjanpitoarvo 31.12.

1 923 405,70

1 405 295,84

   

Ennakkomaksut

  

Hankintameno 1.1.

3 571 858,14

2 478 953,26

Lisäykset

0,00

1 092 904,88

Vähennykset

0,00

0,00

Siirrot erien välillä

-1 092 904,88

0,00

Hankintameno 31.12.

2 478 953,26

3 571 858,14

Kertyneet arvonalentumispoistot 1.1.

2 478 953,26

2 478 953,26

Arvonalentumispoistot

0,00

0,00

Kertyneet poistot 31.12.

2 478 953,26

2 478 953,26

Kirjanpitoarvo 31.12.

0,00

1 092 904,88

   

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

1 923 405,70

2 498 200,72