Vuosi 2017

12. Aineelliset hyödykkeet


Maa- ja vesialueet

2017

2016

Hankintameno 1.1.

891 396,01

891 396,01

Hankintameno 31.12.

891 396,01

891 396,01

Kirjanpitoarvo 31.12.

891 396,01

891 396,01

   

Koneet ja kalusto

  

Hankintameno 1.1.

76 654,54

76 654,54

Lisäykset

598,60

0,00

Hankintameno 31.12.

77 253,14

76 654,54

Kertyneet poistot 1.1.

75 020,12

72 013,26

Tilikauden poisto

1 047,42

3 006,86

Kertyneet poistot 31.12.

76 067,54

75 020,12

Kirjanpitoarvo 31.12.

1 185,60

1 634,42

   

Muut aineelliset hyödykkeet

  

Hankintameno 1.1.

1 189 127,90

1 189 127,90

Hankintameno 31.12.

1 189 127,90

1 189 127,90

Kertyneet poistot 1.1.

65 524,77

65 524,77

Kertyneet poistot 31.12.

65 524,77

65 524,77

Kirjanpitoarvo 31.12.

1 123 603,13

1 123 603,13

   

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

2 016 184,74

2 016 633,56