Vuosi 2017

13. Sijoitukset

 

Konserniyritykset

2017

2016

Hankintameno 1.1.

960 367 664,19

964 154 191,07

Lisäykset

15 950 140,05

2 637 243,77

Vähennykset

0,00

-6 423 770,65

Hankintameno 31.12.

976 317 804,24

960 367 664,19

Kertyneet arvonalentumiset 1.1.

400 372 787,46

241 990 659,54

Arvonalentumiset

31 000 000,00

158 793 529,59

Arvonalennusten peruutukset

0,00

-411 401,67

Kirjanpitoarvo 31.12.

544 945 016,78

559 994 876,73

     

Muut osakkeet

   

Hankintameno 1.1.

6 242 383,71

6 609 762,48

Vähennykset

-282 955,18

-367 378,77

Hankintameno 31.12.

5 959 428,53

6 242 383,71

Kertyneet arvonalentumiset 1.1.

632 589,30

869 968,07

Arvonalentumiset

2 600 000,00

40 000,00

Arvonalennusten peruutukset

-247 875,18

-277 378,77

Kirjanpitoarvo 31.12.

2 974 714,41

5 609 794,41

     

Saamiset konserniyrityksiltä

   

Pääomalainasaamiset

   

Hankintameno 1.1.

28 511 000,00

28 511 000,00

Hankintameno 31.12.

28 511 000,00

28 511 000,00

Kertyneet arvonalentumiset 1.1.

0,00

0,00

Kirjanpitoarvo 31.12.

28 511 000,00

28 511 000,00

     

Sijoitukset yhteensä

576 430 731,19

594 115 671,14