Vuosi 2017

14. Pitkäaikaiset saamiset


Saamiset saman konsernin  yrityksiltä

2017

2016

Lainasaamiset

92 928 590,43

95 388 643,96

Yhteensä

92 928 590,43

95 388 643,96

   

Saamiset muilta

  

Lainasaamiset

0,00

861 122,19

Muut saamiset

184 662,47

2 646,94

Laskennallinen verosaaminen

1 037 119,59

1 011 158,24

Yhteensä

1 221 782,06

1 874 927,37

   

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

94 150 372,49

97 263 571,33

   

15. Lyhytaikaiset saamiset

 

Saamiset saman konsernin  yrityksiltä

2017

2016

Myyntisaamiset

10 828 573,20

9 298 994,75

Lainasaamiset

1 005 709,19

407 402,82

Korkosaamiset

11 195 843,11

10 284 392,87

Muut saamiset

10 234,95

2 379,09

Siirtosaamiset

44 083 458,25

28 561 389,17

Yhteensä

67 123 818,70

48 554 558,70

     

Saamiset muilta

   

Myyntisaamiset

-201,81

53 222,89

Lainasaamiset

151 369,14

0,00

Muut saamiset

65 672,15

1 090 106,83

Siirtosaamiset

4 828 446,92

5 429 729,95

Yhteensä

5 045 286,40

6 573 059,67

     

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

72 169 105,10

55 127 618,37

     

Siirtosaamisten olennaiset erät

   

Korkosaamiset

591 876,97

1 032 493,89

Verosaamiset

558 606,94

1 592 303,06

Muut siirtosaamiset

3 677 963,01

2 804 933,00

Yhteensä

4 828 446,92

5 429 729,95