Vuosi 2017

 

16. Rahoitusvarat ja -velat ja rahoitusriskien hallinta

 

2017

                 

miljoonaa euroa

Käypään arvoon

tulos-

vaikutteisesti

kirjattavat

rahoitusvarat

ja -velat

Lainat

ja muut

saamiset

Eräpäivään

asti

pidettävät

sijoitukset

Myy-

tävissä

olevat

rahoitus-

varat

Jaksotettuun

hankinta-

menoon

arvostetut

rahoitus-

velat

Suojaus- laskennan alaiset johdannaiset

Kirjan-

pito-

arvo

Käypä

arvo

Taso

Pitkäaikaiset rahoitusvarat

                 

Muut pitkäaikaiset sijoitukset

     

3,0

   

3,0

3,0

3

Pitkäaikaiset saamiset

 

93,1

       

93,1

93,1

 

Pitkäaikaiset rahoitusvarat

 

93,1

 

3,0

   

96,1

96,1

 

Lyhytaikaiset rahoitusvarat

                 

Myyntisaamiset ja muut saamiset

 

23,8

       

23,8

23,8

 

Pääomarahastosijoitukset

     

0,1

   

0,1

0,1

3

Valuuttajohdannaiset

0,0

         

0,0

0,0

2

Rahamarkkinasijoitukset

19,5

         

19,5

19,5

2

Noteeratut joukkovelkakirjat

13,9

         

13,9

13,9

1

Noteeraamattomat joukkovelkakirjat

4,3

         

4,3

4,3

2

Saamistodistukset

   

39,7

     

39,7

39,7

 

Lyhytaikaiset rahoitusvarat

37,7

23,8

39,7

0,1

   

101,2

101,2

 

Rahamarkkinasijoitukset

37,5

         

37,5

37,5

2

Rahat ja pankkisaamiset

 

2,9

       

2,9

2,9

 

Rahavarat

37,5

2,9

       

40,3

40,3

 
                   

Rahoitusvarat yhteensä

75,2

119,7

39,7

3,0

   

237,6

237,6

 
                   

Pitkäaikaiset rahoitusvelat

                 

Lainat rahoituslaitoksilta

       

59,9

 

59,9

60,1

 

Pitkäaikaiset rahoitusvelat

       

59,9

 

59,9

60,1

 

  Korkojohdannaiset

         

0,9

0,9

0,9

 

  Osakejohdannaiset

4,8

         

4,8

4,8

3

Muut pitkäaikaiset rahoitusvelat

4,8

       

0,9

5,7

5,7

 

Lyhytaikaiset rahoitusvelat

                 

  Yritystodistukset

       

40,0

 

40,0

40,0

 

Velat saman konsernin yrityksille

       

196,0

 

196,0

196,0

 

Valuuttajohdannaiset

0,2

         

0,2

0,2

2

Ostovelat ja muut velat

       

2,5

 

2,5

2,5

 

Lyhytaikaiset rahoitusvelat

0,2

     

238,4

 

238,6

238,6

 
                   

Rahoitusvelat yhteensä

5,0

     

298,3

0,9

304,1

304,4

 
                   

2016

                 

miljoonaa euroa

Käypään arvoon

tulos-

vaikutteisesti

kirjattavat

rahoitusvarat

ja -velat

Lainat

ja muut

saamiset

Eräpäivään

asti

pidettävät

sijoitukset

Myy-

tävissä

olevat

rahoitus-

varat

Jaksotettuun

hankinta-

menoon

arvostetut

rahoitus-

velat

Suojaus- laskennan alaiset johdannaiset

Kirjan-

pito-

arvo

Käypä

arvo

Taso

Pitkäaikaiset rahoitusvarat

                 

Muut pitkäaikaiset sijoitukset

     

5,6

   

5,6

5,6

3

Pitkäaikaiset saamiset

 

96,3

       

96,3

96,3

 

Pitkäaikaiset rahoitusvarat

 

96,3

 

5,6

   

101,9

101,9

 

Lyhytaikaiset rahoitusvarat

                 

Myyntisaamiset ja muut saamiset

 

22,3

       

22,3

22,3

 

Pääomarahastosijoitukset

     

0,2

   

0,2

0,2

3

Valuuttajohdannaiset

0,0

         

0,0

0,0

2

Rahamarkkinasijoitukset

43,5

         

43,5

43,5

2

Noteeratut joukkovelkakirjat

25,5

         

25,5

25,5

1

Noteeraamattomat joukkovelkakirjat

8,8

         

8,8

8,8

2

Saamistodistukset

   

54,7

     

54,7

54,7

 

Lyhytaikaiset rahoitusvarat

77,9

22,3

54,7

0,2

   

155,0

155,0

 

Rahamarkkinasijoitukset

11,5

         

11,5

11,5

2

Rahat ja pankkisaamiset

 

0,0

       

0,0

0,0

 

Rahavarat

11,5

0,0

       

11,5

11,5

 
                   

Rahoitusvarat yhteensä

89,3

118,5

54,7

5,8

   

268,4

268,4

 
                   

Lyhytaikaiset rahoitusvelat

                 

Joukkovelkakirjalainat

       

99,9

 

99,9

102,1

 

Velat saman konsernin yrityksille

       

50,3

 

50,3

50,3

 

Valuuttajohdannaiset

0,0

         

0,0

0,0

2

Ostovelat ja muut velat

       

2,1

 

2,1

2,1

 

Lyhytaikaiset rahoitusvelat

0,0

     

152,3

 

152,3

154,5

 
                   

Rahoitusvelat yhteensä

0,0

     

152,3

 

152,3

154,5

 
                   

Yhtiön rahoitusriskien hallintaa on kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 21. Yhtiö noudattaa rahoitusriskien hallinnassa konsenin rahoituspolitiikkaa ja riskienhallinnan periaatteita.