Vuosi 2017

17. Oma pääoma


 

2017

2016

Osakepääoma 1.1.

70 000 000,00

70 000 000,00

Osakepääoma 31.12.

70 000 000,00

70 000 000,00

   

Käyvän arvon rahasto 1.1.

88 688,32

68 325,12

Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta, muut rahoitusarvopaperit

-796 098,43

20 363,20

Käyvän arvon rahasto  31.12.

-707 410,11

88 688,32

   

Sidottu oma pääoma yhteensä

69 292 589,89

70 088 688,32

   

Vapaa oma pääoma

  
   

Muut rahastot 1.1.

142 703 761,93

142 703 761,93

Muut rahastot  31.12.

142 703 761,93

142 703 761,93

   

Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.

406 260 090,22

567 442 573,42

Osingonjako

-60 000 000,00

-18 000 000,00

Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12.

346 260 090,22

549 442 573,42

   

Tilikauden voitto/tappio 31.12.

-8 671 085,70

-143 182 483,20

   

Vapaa oma pääoma yhteensä

480 292 766,45

548 963 852,15

   

Oma pääoma yhteensä

549 585 356,34

619 052 540,47

   

Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta 31.12.

  

Muut rahastot

142 703 761,93

142 703 761,93

Voitto edellisiltä tilikausilta

346 260 090,22

549 442 573,42

Tilikauden voitto/tappio

-8 671 085,70

-143 182 483,20

Yhteensä

480 292 766,45

548 963 852,15