Vuosi 2017

18. Pakolliset varaukset


 

2017

2016

Eläkevaraukset

297 183,00

305 620,00

Uudelleenjärjestelyvaraukset

29 378,41

370 236,90

Yhteensä

326 561,41

675 856,90

   

19. Laskennalliset verovelat ja -saamiset


Laskennalliset verosaamiset

2017

2016

Pakollisista varauksista

65 312,07

135 171,38

Arvonalentumisista

68 939,86

118 517,86

Jaksotuseroista

497 334,00

497 333,76

Muut

405 533,66

260 135,24

Yhteensä

1 037 119,59

1 011 158,24

   

Laskennalliset verovelat

2017

2016

Käypään arvoon arvostuksista

0,00

22 172,08

Yhteensä

0,00

22 172,08

   

20. Pitkäaikainen vieras pääoma


 

2017

2016

Lainat rahoituslaitoksilta

59 863 435,98

0,00

Laskennallinen verovelka

0,00

22 172,08

Korkojohdannaiset, suojauslaskenta

868 397,03

0,00

Muut pitkäaikaiset velat

11 529 810,81

6 126 313,96

Yhteensä

72 261 643,82

6 148 486,04