Vuosi 2017

21. Lyhytaikainen vieras pääoma

 

Velat saman konsernin yrityksille

2017

2016

Ostovelat

-138 926,23

100 759,91

Korkovelat

130 486,94

80 707,88

Muut velat

196 027 195,37

162 666 443,87

Siirtovelat

0,00

66 191,17

Yhteensä

196 018 756,08

162 914 102,83

     

Velat muille

   

Joukkovelkakirjalainat

0,00

99 881 255,73

Ostovelat

1 744 115,57

1 177 454,71

Yritystodistukset

39 996 378,15

0,00

Muut velat

1 894 987,04

1 585 872,46

Siirtovelat

2 621 362,74

3 827 000,50

Yhteensä

46 256 843,50

106 471 583,40

     

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

242 275 599,58

269 385 686,23

     

Muiden velkojen olennaiset erät

   

Palkat sosiaalikuluineen

207 172,30

209 369,41

Alv-velka

1 477 281,04

1 317 770,14

Muut velat

210 533,70

58 732,91

Yhteensä

1 894 987,04

1 585 872,46

     

Siirtovelkojen olennaiset erät

   

Palkat sosiaalikuluineen

1 910 210,48

2 904 773,69

Korkovelat

105 737,60

291 438,36

Muut siirtovelat

605 414,66

630 788,45

Yhteensä

2 621 362,74

3 827 000,50

     

Korollinen vieras pääoma

   

Pitkäaikainen

59 863 435,98

0,00

Lyhytaikainen

74 983 219,25

150 189 191,11

Yhteensä

134 846 655,23

150 189 191,11