Vuosi 2017

1. Liikevaihdon maantieteellinen jakauma


 

2017

2016

Suomi

11 493 159,00

10 550 621,80

Venäjä

1 012 626,55

771 539,97

Yhteensä

12 505 785,55

11 322 161,77

   

2. Liiketoiminnan muut tuotot


 

2017

2016

Käyttöomaisuuden myyntivoitot

0,00

629 442,43

Vuokratuotot

64 750,21

64 211,47

Muut liiketoiminnan tuotot

45 553,26

105 924,48

Yhteensä

110 303,47

799 578,38

   

3. Materiaalit ja palvelut


 

2017

2016

Ostot tilikauden aikana

2 652,64

3 301,34

Ulkopuoliset palvelut

154,14

1 388,04

Yhteensä

2 806,78

4 689,38