Vuosi 2017

4. Henkilöstökulut


 

2017

2016

Palkat ja palkkiot

6 305 655,16

9 929 167,40

Eläkekulut

-430 679,75

88 870,56

Muut henkilösivukulut

-63 446,74

353 643,41

Yhteensä

5 811 528,67

10 371 681,37

   

Johdon palkat ja palkkiot

  

Toimitusjohtaja

782 193,56

668 902,00

Johtoryhmän jäsenet

1 222 772,94

913 524,05

Hallituksen jäsenet

327 046,77

384 153,23

Hallintoneuvoston jäsenet

20 900,00

25 193,65

Yhteensä

2 352 913,27

1 991 772,93

   

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

  

Toimihenkilöt

53

55

Yhteensä

53

55

   

5. Poistot ja arvonalentumiset


 

2017

2016

Aineettomista oikeuksista

1 121 246,72

1 082 088,00

Koneista ja kalustosta

1 047,42

3 006,86

Yhteensä

1 122 294,14

1 085 094,86

   

6. Liiketoiminnan muut kulut

 

 

2017

2016

Vuokrat

476 663,74

575 095,32

Käyttöomaisuuden myyntitappiot

25 321,11

1 992 833,87

Henkilöstökulut

318 977,60

236 861,53

Matkakulut

133 279,29

123 351,89

Markkinointikulut

797 559,95

740 539,65

Edustuskulut

64 440,80

25 498,15

Tilojen ylläpitokulut

3 169,64

13 126,37

Toimisto- ja hallintokulut

5 128 097,88

3 686 552,08

IT-kulut

8 602 127,34

6 951 260,28

Muut liiketoiminnan kulut

1 281 143,57

1 213 100,87

Yhteensä

16 830 780,92

15 558 220,01

     
     

7. Tilintarkastajien palkkiot


 

2017

2016

Tilintarkastus

201 266,29

157 167,31

Veroneuvonta

9 340,00

13 406,11

Muut palvelut

1 009 415,22

269 289,63

Yhteensä

1 220 021,51

439 863,05