Vuosi 2017

Emoyhtiön tilinpäätös, FAS

 

Emoyhtiön tuloslaskelma

 

euroa

Liite

2017

2016

Liikevaihto

1

12 505 785,55

11 322 161,77

Liiketoiminnan muut tuotot

2

110 303,47

799 578,38

Materiaalit ja palvelut

3

-2 806,78

-4 689,38

Henkilöstökulut

4

-5 811 528,67

-10 371 681,37

Poistot ja arvonalentumiset

5

-1 122 294,14

-1 085 094,86

Liiketoiminnan muut kulut

6

-16 830 780,92

-15 558 220,01

Liikevoitto/-tappio

 

-11 151 321,49

-14 897 945,47

       

Rahoitustuotot ja -kulut

8

-35 404 318,18

-149 514 688,78

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja

 

-46 555 639,67

-164 412 634,25

       

Konserniavustukset

9

43 947 000,00

28 500 000,00

Voitto/tappio ennen veroja

 

-2 608 639,67

-135 912 634,25

       

Tuloverot

10

-6 062 446,03

-7 269 848,95

Tilikauden voitto/tappio

 

-8 671 085,70

-143 182 483,20