Vuosi 2017

Hallintoneuvoston lausunto

 

Posti Group Oyj:n hallintoneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa käsitellyt Posti Group Oyj:n vuoden 2017 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

   

Hallintoneuvosto esittää lausuntonaan vuoden 2018 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2017 vahvistetaan, ja yhtyy hallituksen ehdotukseen voittovarojen käyttämisestä.

   
   

Helsingissä 15. maaliskuuta 2018

 
   

Markku Rossi

 

Hallintoneuvoston puheenjohtaja