Vuosi 2017

Hallituksen voitonjakoehdotus


Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

      

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 480 292 766,45 euroa, josta tilikauden 2017 tappio on 8 671 085,70 euroa.

      

Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta ehdotettuun voitonjaon määrään.

      

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 27 000 000,00 euroa ja lisäksi hallitus ehdottaa

13 000 000 euron ylimääräistä osingonjakoa. Osingonjako olisi yhteensä 40 000 000 euroa ja voitonjakokelpoisista varoista 440 292 766,45 euroa jätettäisiin omaan pääomaan.