Vuosi 2017

Konsernin tilinpäätös

 

Konsernin tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma

 

Konsernin tuloslaskelma

 

miljoonaa euroa

Liite

2017

2016

2015, oikaistu

Liikevaihto

1

1 647,0

1 607,6

1 649,1

Liiketoiminnan muut tuotot

3

15,4

26,0

57,5

Materiaalit ja palvelut

4

-508,0

-448,6

-437,5

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

5

-696,6

-730,8

-756,5

Liiketoiminnan muut kulut

6

-374,1

-338,2

-365,4

Poistot

7

-75,8

-79,2

-80,5

Arvonalentumiset

7

-35,4

-6,1

-11,9

Liiketulos

 

-27,5

30,7

54,8

         

Rahoitustuotot

8

3,8

12,7

13,9

Rahoituskulut

8

-13,1

-13,9

-26,4

Tulos ennen veroja

 

-36,9

29,5

42,3

         

Tuloverot

9

-7,4

-6,3

-7,2

Tilikauden tulos

 

-44,3

23,2

35,1

         

Tilikauden tuloksen jakautuminen

       

Emoyhtiön omistajille

 

-44,3

23,2

35,1

Määräysvallattomille omistajille

 

0,0

-

-

         

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa

 

-1,11

0,58

0,88

Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa

 

-1,11

0,58

0,88

         
         

Konsernin laaja tuloslaskelma

 

Tilikauden tulos

 

-44,3

23,2

35,1

         

Muut laajan tuloksen erät

       

Erät, jotka siirretään tai saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:

       

Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos

 

-0,1

0,0

-0,1

Rahavirran suojauksen arvonmuutos

 

-0,9

0,0

-

Muuntoero

 

-7,0

20,0

-9,0

Näihin eriin liittyvät tuloverot

 

0,2

0,0

0,0

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:

       

Etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen määrittäminen

 

-0,4

0,0

4,6

Näihin eriin liittyvät tuloverot

 

0,1

0,0

-0,9

Tilikauden laaja tulos

 

-52,5

43,2

29,7

         

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

       

Emoyhtiön omistajille

 

-52,5

43,2

29,7

Määräysvallattomille omistajille

 

0,0

-

-