Vuosi 2017

11. Sijoituskiinteistöt


miljoonaa euroa

2017

2016

2015

Hankintameno 1.1.

16,1

16,1

16,1

Vähennykset

-

-

-

Hankintameno 31.12.

16,1

16,1

16,1

    

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.

-6,3

-5,7

-5,1

Tilikauden poisto

-0,6

-0,6

-0,6

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.

-6,9

-6,3

-5,7

    

Kirjanpitoarvo 1.1.

9,7

10,3

11,0

Kirjanpitoarvo 31.12.

9,1

9,7

10,3

    

Sijoituskiinteistöihin sisältyy neljä kiinteistöä, jotka Posti on vuokrannut konsernin ulkopuolisille vuokralaisille. Kaksi näistä on maa-alueita ja kaksi rakennuksia. Sijoituskiinteistöjen käyvät arvot olivat 31.12.2017 15,1 (2016: 15,1, 2015: 17,9) miljoonaa euroa. Käyvät arvot perustuvat ulkopuolisten kiinteistönvälittäjien arvioihin. Sijoituskiinteistöjen vuokratuotot vuonna 2017 olivat 1,9 (2016: 1,9, 2015: 1,7) miljoonaa euroa ja hoitokulut 0,9 (2016: 0,6, 2015: 0,5) miljoonaa euroa.