Vuosi 2017

12. Aineelliset hyödykkeet

 

2017

           

miljoonaa euroa

Maa- ja

vesialueet

Rakennuk-

set ja raken-

nelmat

Koneet ja

kalusto

Muut

aineelliset

hyödykkeet

Ennakko-

maksut ja

kesken-

eräiset

hankinnat

Yhteensä

Hankintameno 1.1.

63,9

390,5

462,8

12,8

9,2

939,2

Kurssierot ja muut oikaisut

-1,6

-9,6

-4,1

0,3

-0,2

-15,2

Hankitut liiketoiminnat

   

0,2

   

0,2

Lisäykset

0,5

 

19,0

0,1

35,3

54,9

Vähennykset

-0,3

-5,9

-44,9

   

-51,1

Siirrot erien välillä

 

12,5

11,1

 

-23,5

0,0

Hankintameno 31.12.

62,4

387,5

444,1

13,1

20,8

927,9

             

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.

-0,5

-236,3

-332,2

-9,6

0,0

-578,7

Kurssierot ja muut oikaisut

 

3,7

3,6

   

7,4

Tilikauden poisto

 

-12,6

-43,3

-0,8

 

-56,6

Arvonalentuminen

 

-0,1

-0,2

   

-0,3

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot

 

3,7

43,0

   

46,6

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.

-0,5

-241,6

-329,1

-10,4

0,0

-581,5

             

Kirjanpitoarvo 1.1.

63,4

154,2

130,6

3,1

9,2

360,5

Kirjanpitoarvo 31.12.

61,9

145,9

115,1

2,7

20,8

346,4

             

2016

           

miljoonaa euroa

Maa- ja

vesialueet

Rakennuk-

set ja raken-

nelmat

Koneet ja

kalusto

Muut

aineelliset

hyödykkeet

Ennakko-

maksut ja

kesken-

eräiset

hankinnat

Yhteensä

Hankintameno 1.1.

55,8

423,4

427,5

13,6

20,1

940,4

Kurssierot ja muut oikaisut

4,3

25,3

10,7

 

0,5

40,7

Hankitut liiketoiminnat

   

8,1

   

8,1

Lisäykset

7,5

 

9,1

0,5

26,9

44,0

Vähennykset

-3,7

-71,5

-17,5

-1,3

 

-94,1

Siirrot erien välillä

 

13,3

25,0

 

-38,3

0,0

Hankintameno 31.12.

63,9

390,5

462,8

12,8

9,2

939,2

             

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.

-0,4

-231,7

-292,9

-9,2

0,0

-534,3

Kurssierot ja muut oikaisut

-0,1

-8,7

-9,0

   

-17,8

Tilikauden poisto

 

-14,0

-45,6

-0,7

 

-60,3

Arvonalentuminen

 

-1,5

-0,3

   

-1,8

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot

 

19,7

15,5

0,3

 

35,5

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.

-0,5

-236,3

-332,2

-9,6

0,0

-578,7

             

Kirjanpitoarvo 1.1.

55,4

191,6

134,6

4,4

20,1

406,0

Kirjanpitoarvo 31.12.

63,4

154,2

130,6

3,1

9,2

360,5

             

2015

           

miljoonaa euroa

Maa- ja

vesialueet

Rakennuk-

set ja raken-

nelmat

Koneet ja

kalusto

Muut

aineelliset

hyödykkeet

Ennakko-

maksut ja

kesken-

eräiset

hankinnat

Yhteensä

Hankintameno 1.1.

66,8

547,1

419,9

12,5

10,5

1 056,9

Kurssierot ja muut oikaisut

-2,4

-9,4

-4,5

 

-0,2

-16,5

Lisäykset

 

0,7

16,0

2,1

24,3

43,2

Vähennykset

-10,4

-115,1

-16,2

-1,5

 

-143,2

Siirrot erien välillä

1,8

 

12,3

0,5

-14,6

0,0

Hankintameno 31.12.

55,8

423,4

427,5

13,6

20,1

940,4

             

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.

-0,2

-264,5

-266,4

-9,4

 

-540,5

Kurssierot ja muut oikaisut

0,1

4,4

4,3

   

8,7

Tilikauden poisto

 

-17,3

-46,0

-0,8

 

-64,2

Arvonalentuminen

-0,3

-2,9

     

-3,2

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot

 

48,6

15,2

1,0

 

64,8

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.

-0,4

-231,7

-292,9

-9,2

 

-534,3

             

Kirjanpitoarvo 1.1.

66,6

282,6

153,6

3,2

10,5

516,4

Kirjanpitoarvo 31.12.

55,4

191,6

134,6

4,4

20,1

406,0

             

Aineellisiin hyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksella vuokrattuja hyödykkeitä seuraavasti:

             

2017

           

miljoonaa euroa

         

Koneet ja

kalusto

Hankintameno 31.12.

         

67,9

Kertyneet poistot 31.12.

         

-49,5

Kirjanpitoarvo 31.12.

         

18,4

             

2016

           

miljoonaa euroa

         

Koneet ja

kalusto

Hankintameno 31.12.

         

87,0

Kertyneet poistot 31.12.

         

-56,7

Kirjanpitoarvo 31.12.

         

30,4

             

2015

           

miljoonaa euroa

         

Koneet ja

kalusto

Hankintameno 31.12.

         

83,9

Kertyneet poistot 31.12.

         

-45,7

Kirjanpitoarvo 31.12.

         

38,2

             

Lisäykset rahoitusleasingsopimuksilla hankittuihin hyödykkeisiin tilikaudella 2017 olivat 0,3 (2016: 5,9, 2015: 10,0 miljoonaa euroa.