Vuosi 2017

13. Laskennalliset verosaamiset ja -velat

 

Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen muutos tilikauden aikana jakautuu seuraavasti:

 
               

Laskennalliset verosaamiset 2017

             

miljoonaa euroa

 

1.1.

Muunto-

ero ja

muut

muutokset

Ostetut

tai

myydyt

tytär-

yritykset

Kirjattu

tulos-

vaikut-

teisesti

Kirjattu

muihin

laajan

tuloksen

eriin

31.12.

Käyttämättömät tappiot

 

4,8

0,0

 

-0,4

 

4,4

Eläkevelvoitteet

 

2,4

   

-0,1

0,1

2,4

Uudelleenjärjestelyvaraus

 

2,6

   

-0,6

 

2,0

Kiinteistöyhtiöosakkeiden arvonalennus

 

2,0

-0,1

 

-0,7

 

1,1

Muut väliaikaiset erot

 

1,8

0,1

-0,1

-0,9

0,2

1,1

Yhteensä

 

13,6

0,0

-0,1

-2,8

0,3

11,0

               

Laskennalliset verovelat 2017

             

miljoonaa euroa

   

1.1.

Muunto-

ero ja

muut

muutokset

Ostetut

tai

myydyt

tytär-

yritykset

Kirjattu

tulos-

vaikut-

teisesti

31.12.

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvostaminen käypään arvoon hankinnassa

   

16,2

0,0

0,2

-2,1

14,2

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

   

5,6

   

0,3

5,9

Kertyneet poistoerot

   

4,7

   

-1,2

3,5

Muut väliaikaiset erot

   

0,1

-0,1

 

0,0

0,1

Yhteensä

   

26,6

-0,1

0,2

-3,0

23,7

               

Laskennalliset verosaamiset 2016

             

miljoonaa euroa

 

1.1.

Muunto-

ero ja

muut

muutokset

Ostetut

tai

myydyt

tytär-

yritykset

Kirjattu

tulos-

vaikut-

teisesti

Kirjattu

muihin

laajan

tuloksen

eriin

31.12.

Eläkevelvoitteet

 

2,4

     

0,0

2,4

Käyttämättömät tappiot

 

9,1

0,0

 

-4,2

 

4,8

Kiinteistöyhtiöosakkeiden arvonalennus

 

2,6

   

-0,6

 

2,0

Uudelleenjärjestelyvaraus

 

3,3

   

-0,7

 

2,6

Muutokset ennakkoon maksettujen palvelujen tuloutuksessa

 

5,3

   

-5,3

 

0,0

Muut väliaikaiset erot

 

0,7

0,2

 

0,8

 

1,8

Yhteensä

 

23,3

0,2

-

-10,0

0,0

13,6

               

Laskennalliset verovelat 2016

             

miljoonaa euroa

 

1.1.

Muunto-

ero

Ostetut

tai

myydyt

tytär-

yritykset

Kirjattu

tulos-

vaikut-

teisesti

Muut

muutokset

31.12.

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvostaminen käypään arvoon hankinnassa

 

10,1

2,2

5,5

-1,7

 

16,2

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

 

4,4

   

1,2

 

5,6

Kertyneet poistoerot

 

7,5

   

-2,8

 

4,7

Muut väliaikaiset erot

 

1,0

0,1

 

-1,0

 

0,1

Yhteensä

 

23,1

2,4

5,5

-4,3

-

26,6

               

Laskennalliset verosaamiset 2015, oikaistu

             

miljoonaa euroa

1.1.

Muunto-

ero

Ostetut

tai

myydyt

tytär-

yritykset

Kirjattu

tulos-

vaikut-

teisesti

Kirjattu

muihin

laajan

tuloksen

eriin

Muut

muutokset

31.12.

Eläkevelvoitteet

3,2

0,0

 

0,0

-0,9

 

2,4

Käyttämättömät tappiot

5,9

0,2

-0,4

3,5

   

9,1

Kiinteistöyhtiöosakkeiden arvonalennus

2,6

         

2,6

Uudelleenjärjestelyvaraus

2,6

0,0

 

0,2

 

0,5

3,3

Muutokset ennakkoon maksettujen palvelujen tuloutuksessa

5,1

   

0,2

   

5,3

Muut väliaikaiset erot

1,7

-0,1

 

-0,4

 

-0,5

0,7

Yhteensä

21,1

0,1

-0,4

3,5

-0,9

0,0

23,3

               

Laskennalliset verovelat 2015, oikaistu

             

miljoonaa euroa

 

1.1.

Muunto-

ero

Ostetut

tai

myydyt

tytär-

yritykset

Kirjattu

tulos-

vaikut-

teisesti

Muut

muutokset

31.12.

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvostaminen käypään arvoon hankinnassa

 

15,4

-0,9

0,2

-4,7

 

10,1

Kertyneet poistoerot

 

10,9

   

-3,4

 

7,5

Muut väliaikaiset erot

 

5,2

0,0

-0,1

0,5

-0,2

5,4

Yhteensä

 

31,6

-0,9

0,1

-7,5

-0,2

23,1

               

Laskennalliset verosaamiset käyttämättömistä tappioista kirjataan vain siihen määrään saakka, joka on todennäköistä, että tulevaisuuden veronalaiset tulot ylittävät väliaikaisten erojen ja käyttämättömien tappioiden määrän. Kirjattavan määrän arvioiminen edellyttää johdolta merkittävää harkintaa. Harkintaa on kuvattu tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa kohdassa Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuudet.

               

Laskennallisten verosaamisten pienentymiseen tilikaudella 2017 vaikuttivat lähinnä uudelleenjärjestelyvarauksen muutos ja kiinteistöosakkeiden myynnit. Tilikauden 2016 aikana laskennallisten verosaamisten määrä käyttämättömistä verotappioista pieneni, koska Suomen veroviranomaiset hyväksyivät ulkomaisten verotappioiden hyväksilukemisen konsernin emoyhtiössä. Samanaikaisesti Posti konserni kirjasi laskennallista verosaamista 3,2 miljoonaa euroa Skandinavian  yhtiöiden käyttämättömistä verotappioista, johtuen Skandinavian liiketoiminnan kannattavuuden parantumisesta 2016. Vuoden 2015 aikana kirjattiin aikaisemmin kirjaamattomia laskennallisia verosaamisia käyttämättömistä verotuksellisista tappioista 9,2 (0,0) miljoonaa euroa.

               

Konsernilla oli 31.12.2017 käyttämättömiä verotuksellisia tappioita, joista ei ole kirjattu laskennallisia verosaamisia 153,7 (2016: 153,0 2015:139,9) miljoonaa euroa. Tappiot ovat syntyneet pääosin konsernin ulkomaisista liiketoiminnoista. Suurin osa tappioista ei vanhene.

               

Tappioihin sisältyy 58,7 miljoonaa euroa tappioita, joita Suomen veroviranomaiset eivät ole hyväksyneet vähennyskelpoisiksi. Hyväksymättömät tappiot liittyvät ulkomaisten tytäryhtiöiden verotappioihin ja ulkomaisen kiinteistöyhtiön luovutustappioon. Posti on valittanut päätöksistä ja kirjannut tappioista laskennallista verosaamista vain vähäisissä määrin. Valitusten käsittely oli kesken tilinpäätöspäivänä. Postin kannalta myönteinen lopputulos pienentäisi konsernin veroja 11,2 miljoonaa euroa. Sen todennäköisyys on kuitenkin epävarma.

               

Konsernilla on 18,2 miljoonaa euroa väliaikaisia eroja, joista ei ole kuitenkaan kirjattu laskennallista verosaamista. Kyseinen erä on 2017 konsernin tuloslaskelmaan sisältyvä kuluvaraus tappioillisista vuokrasopimuksista Venäjällä.