Vuosi 2017

14. Vaihto-omaisuus


miljoonaa euroa

2017

2016

2015

Aineet ja tarvikkeet

0,1

0,1

0,6

Tavarat

3,2

3,2

3,1

Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta

1,5

0,7

1,0

Yhteensä

4,8

4,0

4,7

    

Vaihto-omaisuus sisältää postimerkkejä, pakkausmateriaaleja, palvelupisteissä myytäviä paperitarvikkeita, tulostuspaperia ja kirjekuoria.