Vuosi 2017

15. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset

 

miljoonaa euroa

2017

2016

2015

oikaistu

Rahoitusleasingsaamiset

-

-

0,1

Lainasaamiset

0,0

0,0

0,1

Myyntisaamiset

236,1

225,5

190,8

Myyntisaamiset osakkuusyhtiöiltä

0,2

0,3

0,6

Siirtosaamiset

63,8

63,4

70,2

Muut saamiset

14,0

6,4

2,5

Yhteensä

314,2

295,6

264,3

       

Lisätietoja myyntisaamisista on esitetty liitteessä 21 Rahoitusinstrumentit ja rahoitusriskien hallinta.

       

Muut saamiset koostuvat pääasiassa maksukorttisaamisista pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä.

       

Siirtosaamisten suurin erä on jaksotetut päätemaksusaamiset muilta postihallinnoilta 31,1 (2016: 29,6, 2015: 29,3) miljoonaa euroa. Muut siirtosaamisiin sisältyvät erät ovat tavanomaisia myynnin ja ennakkoon maksettujen kulujen jaksotuksia.