Vuosi 2017

16. Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät ja niihin liittyvät velat


Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät

   

miljoonaa euroa

2017

2016

2015

Aineelliset hyödykkeet

-

-

0,2

Muut pitkäaikaiset varat

-

-

0,1

Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset

-

-

1,5

Rahavarat

-

-

1,8

Yhteensä

-

-

3,6

    

Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat

   

Ostovelat ja muut velat

-

-

1,0

Yhteensä

-

-

1,0

    

Vuonna 2015 myytävänä oleviin omaisuuseriin luokitellut OpusCapitan Baltian paikallisia markkinoita palvelevat liiketoimintayhtiöt myytiin tammikuussa 2016.