Vuosi 2017

19. Varaukset

 

2017

         

miljoonaa euroa

Uudelleen-

järjestelyvaraus

Vahinkovaraus

Tappiolliset sopimukset

Muut

Yhteensä

Kirjanpitoarvo 1.1.

13,1

0,0

4,4

0,3

17,8

Muuntoerot

       

0,0

Varausten lisäykset

1,7

 

17,3

0,2

19,2

Käytetyt varaukset

-3,5

 

-3,0

-0,2

-6,7

Käyttämättömien varausten peruuttaminen

-1,3

 

-1,4

 

-2,8

Kirjanpitoarvo 31.12.

10,0

0,0

17,3

0,3

27,6

           

2016

         

miljoonaa euroa

Uudelleen-

järjestelyvaraus

Vahinkovaraus

Tappiolliset sopimukset

Muut

Yhteensä

Kirjanpitoarvo 1.1.

14,8

0,0

9,8

2,6

27,3

Muuntoerot

   

2,5

 

2,5

Varausten lisäykset

4,5

 

5,2

 

9,7

Käytetyt varaukset

-5,4

 

-7,7

-1,8

-14,9

Käyttämättömien varausten peruuttaminen

-0,9

 

-5,4

-0,6

-6,9

Kirjanpitoarvo 31.12.

13,1

0,0

4,4

0,3

17,8

           

2015

         

miljoonaa euroa

Uudelleen-

järjestelyvaraus

Vahinkovaraus

Tappiolliset sopimukset

Muut

Yhteensä

Kirjanpitoarvo 1.1.

13,7

1,6

0,0

3,3

18,6

Muuntoerot

       

0,0

Varausten lisäykset

7,3

 

9,8

0,6

17,7

Käytetyt varaukset

-1,1

-1,6

 

-1,3

-4,0

Käyttämättömien varausten peruuttaminen

-5,1

     

-5,1

Kirjanpitoarvo 31.12.

14,8

0,0

9,8

2,6

27,3

           

miljoonaa euroa

   

2017

2016

2015

Pitkäaikaiset varaukset

   

20,6

14,3

17,0

Lyhytaikaiset varaukset

   

6,9

3,5

10,2

Yhteensä

   

27,6

17,8

27,3

           

Uudelleenjärjestelyvaraukset

         

Uudelleenjärjestelyvaraukset liittyvät pääasiassa viime vuosina läpikäytyihin yhteistoimintaneuvotteluihin. Konsernin suomalaisissa yhtiöissä henkilöstökuluvarauksen pitkäaikainen osuus on merkittävältä osaltaan työttömyysturvan työnantajan omavastuuta.

           

Tappiolliset sopimukset

         

Vuosina 2015–2017 tehdyt varaukset tappiollisista sopimuksista liittyvät pääasassa Venäjällä sijaitsevien kiinteistöjen vuokra- ja asiakassopimuksiin. Sopimuksista on kirjattu varaukset siltä osin kuin niihin liittyvät odotetut velvoitteet ylittävät niistä saatavat tuotot vuosina 2018–2020. Varausten määrää arvioidaan jatkuvasti, sillä sopimuksiin liittyvien velvoitteiden määrä on riippuvainen ennakoitujen kustannusten määrästä, jotka vaihtelevat. Varaukset ovat riippuvaisia myös Venäjän ruplan kurssista Yhdysvaltain dollariin nähden ja ne perustuvat oletukseen, että USD/RUB valuuttakurssi olisi 60. Lisäksi vuonna 2016 kirjattiin varaus OpusCapitan tappiollisiin asiakassopimuksiin liittyen.