Vuosi 2017

2. Hankitut ja myydyt liiketoiminnat

 

Hankitut liiketoiminnat 2017

Posti osti tammikuussa 2017 HR Hoiva Oy:n, joka tuottaa kotihoidon ja henkilökohtaisen avustamisen palveluja kunnille, kuntayhtymille ja yksityisasiakkaille. HR Hoivan liikevaihto oli vuonna 2016 noin 2,5 miljoonaa euroa. Kokonaiskauppahinta oli 2,2 miljoonaa euroa, josta ehdollisen lisäkauppahinnan osuus 1,0 miljoonaa euroa on kirjattu taseen velkoihin. Kaupasta syntyi hankintamenolaskelman mukaan liikearvoa 0,8 miljoonaa euroa. Liikearvo perustuu uuden liiketoiminnan avaamiin mahdollisuuksiin uudella toimialalla sekä maantieteellisesti. Yhtiön nimeksi muutettiin maaliskuussa Posti Kotipalvelut Oy.

           

Kaakon Viestinnän varhaisjakelutoiminnot siirtyivät Postille liikkeenluovutuksella 31.5.2017. Noin 400 työntekijää siirtyi liikkeenluovutuksessa ja Posti vahvisti strategiansa mukaista tavoitettaan kasvaa varhaisjakelupalveluiden tarjoajana. Kaupan myötä Postin hoitama varhaisjakelu laajentuu Lappeenrannan, Kotkan, Kouvolan, Mikkelin sekä Savonlinnan seuduilla. Kauppahintana maksettiin 0,5 miljoonaa euroa. Kaupalla ei ollut olennaista vaikutusta konsernin tuloslaskelmaan tai taseeseen.

           

SOL Henkilöstöpalvelujen henkilökohtaisen avustamisen liiketoiminta siirtyi Posti Kotipalveluille 30.6.2017 liiketoimintakaupalla. SOL Henkilöstöpalvelut tarjoaa henkilökohtaista avustamista pääkaupunkiseudulla, Kouvolassa, Kuusamossa ja Torniossa. Liiketoiminnassa on henkilöstöä noin 200. Kesäkuussa maksettiin 1,2 miljoonan euron kauppahinta. Kaupalla ei ollut olennaista vaikutusta konsernin taseeseen tai tuloslaskelmaan.

           

OpusCapita hankki 13.7.2017 sveitsiläisen sähköisen laskutuksen markkinoilla toimivan Billexco AG:n. Hankinta vahvistaa ostaja-toimittaja verkostoa ja laajentaa maantieteellistä kattavuutta. Billexco on portaali sähköisen laskutuksen yritys- ja viranomaistiedon markkinoille. Kauppahintaa maksettiin 0,2 miljoonaa euroa. Kaupalla ei ollut olennaista vaikutusta konsernin tuloslaskelmaan tai taseeseen.

           

Hankinnan tuloksena kirjatut varat ja velat

Hankitut varat

Hankitut liiketoiminnat yhteensä

miljoonaa euroa

       

Käypä arvo

Aineettomat hyödykkeet

       

4,1

Aineelliset hyödykkeet

       

0,2

Laskennalliset verosaamiset

       

0,0

Vaihto-omaisuus

       

0,0

Saamiset

       

0,5

Rahavarat

       

0,2

Vaikutus varoihin

       

5,1

           

Hankitut velat

miljoonaa euroa

         

Laskennallinen verovelka

       

0,4

Korolliset velat

       

0,0

Ostovelat ja muut velat

       

1,2

Vaikutus velkoihin

       

1,5

Hankittu nettovarallisuus

       

3,5

           

Hankintamenon muodostuminen

miljoonaa euroa

         

Kauppahinta

       

3,3

Ehdollinen lisäkauppahinta (arvio)

       

1,0

Kokonaishankintameno

       

4,3

Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo

       

3,5

Liikearvo

       

0,8

           

Hankinnan vaikutus konsernin rahavirtaan

miljoonaa euroa

         

Rahana maksettu kauppahinta

       

3,1

Hankitut rahavarat

       

0,2

Rahavirta

       

-2,9

           

Aikaisempien tilikausien yrityshankintojen viivästettyjen ehdollisten lisäkauppahintojen maksut

       

-6,5

Rahavirta yhteensä

       

-9,4

           

Myydyt liiketoiminnat 2017

OpusCapita myi syyskuussa 2017 taloushallinnon ulkoistusliiketoiminnan norjalaiselle pääomasijoittajalle Longshipille. Liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2016 oli noin 30 miljoonaa euroa. Yhteensä 800 työntekijää kahdeksassa maassa siirtyi Longshipin palvelukseen.  Kaupalla oli kertaluonteinen 10,1 miljoonan euron negatiivinen vaikutus konsernin tulokseen.

           

Hankitut liiketoiminnat 2016

           

Hankinnan tuloksena kirjatut varat ja velat

           

Hankitut varat

miljoonaa euroa

jCatalog

MaxiPost

Veine

Kovalainen

Käypä arvo

yhteensä

Aineettomat hyödykkeet

15,3

0,1

2,3

0,7

18,4

Aineelliset hyödykkeet

0,2

0,0

2,6

5,3

8,1

Laskennalliset verosaamiset

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

Vaihto-omaisuus

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

Saamiset

2,3

0,9

7,2

1,9

12,3

Rahavarat

3,0

0,0

0,9

0,0

4,0

Hankitut varat yhteensä

20,8

1,1

13,0

8,0

42,9

           

Hankitut velat

miljoonaa euroa

         

Laskennalliset verovelat

5,1

0,0

0,3

0,1

5,5

Korolliset lainat

0,2

0,0

8,1

3,8

12,1

Ostovelat ja muut velat

3,5

1,1

6,8

2,9

14,2

Hankitut velat yhteensä

8,7

1,1

15,2

6,8

31,9

Hankittu nettovarallisuus

12,1

0,0

-2,2

1,2

11,0

           

Hankintamenon muodostuminen

         

miljoonaa euroa

         

Kauppahinta

31,2

0,4

4,3

1,8

37,7

Ehdollinen kauppahinta

0,0

0,7

2,3

1,0

3,9

Kokonaishankintameno

31,2

1,1

6,6

2,7

41,6

Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo

12,1

0,0

-2,2

1,2

11,0

Liikearvo

19,2

1,1

8,8

1,6

30,6

           

Hankinnasta suoritettu vastike – rahavirta

         

miljoonaa euroa

         

Rahana maksettu kauppahinta

31,2

0,4

4,3

1,8

37,7

Hankitut rahavarat

3,0

0,0

0,9

0,0

4,0

Nettomääräinen rahavirta – investoinnit

-28,2

-0,4

-3,4

-1,7

-33,7

           

Aikaisempien tilikausien yrityshankintojen viivästettyjen ehdollisten lisäkauppahintojen maksut

       

-3,1

Rahavirta yhteensä

       

-36,8

           

MaxiPost

Posti Group -konsernin tytäryhtiö Posti Global Oy osti 17.3.2016 venäläisen kuriiriyhtiö OOO MaxiPostin. MaxiPost tarjoaa kuriiripalveluja yrityksille Venäjällä ja se työllistää noin 250 työntekijää.

           

Kokonaiskauppahinta oli 1,1 miljoonaa euroa, josta ehdollisen lisäkauppahinnan osuus 0,7 miljoonaa euroa on kirjattu taseen velkoihin. Kaupasta syntyi liikearvoa 1,2 miljoonaa euroa. Hankintaan liittyvät menot on kirjattu tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin ja rahavirtalaskelmassa liiketoiminnan rahavirtoihin.

           

jCatalog

OpusCapita osti huhtikuussa 2016 saksalaisen ohjelmistoyhtiö jCatalog Softwaren. jCatalog Softwaren sähköisen kaupankäynnin, tuotekatalogi- ja toimittajahallinnan sekä hankintaprosessien ratkaisut täydentävät OpusCapitan hankinnasta maksuun -tarjontaa. jCatalog Softwaren pääkonttori sijaitsee Dortmundissa Saksassa ja se työllistää yhteensä noin 130 henkilöä Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

           

Kokonaiskauppahinta oli 31,2 miljoonaa euroa. Kaupan valmisteluihin liittyvät neuvonta- ja arvonmäärityspalveluiden kulut on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin. Kaupasta syntyi liikearvoa 19,2 miljoonaa euroa. Liikearvo on perusteltavissa, koska yritysosto tukee OpusCapitan globaalin ostaja-toimittaja ekosysteemin rakentamisstrategiaa ja laajentaa OpusCapitan maantieteellistä toiminta-aluetta.

           

Veine

Posti osti elokuussa 2016 elintarvikelogistiikassa toimivan Veine Oy:n koko osakekannan. Veine -konsernin yhtiöt toimivat Suomessa ja työllistävät noin 130 työntekijää.

           

Kokonaiskauppahinta oli 6,6 miljoonaa euroa, josta ehdollisen lisäkauppahinnan osuus 2,3 miljoonaa euroa on kirjattu taseen velkoihin. Hankintaan liittyvät menot on kirjattu tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin ja rahavirtalaskelmassa liiketoiminnan rahavirtoihin.

           

Kaupasta syntynyt 8,8 miljoonan euron liikearvo liittyy palvelujen ja liiketoiminnan synergioihin. Liikearvo on perusteltavissa, koska yritysosto tukee Postin strategiaa kasvaa elintarvikelogistiikan alueella. Posti ja Veine voivat yhdessä tarjota kilpailukykyisiä ja koko maan kattavia elintarvikelogistiikkaratkaisuja.

           

Kovalainen

Posti osti lokakuussa elintarvikelogistiikassa toimivan Kuljetus Kovalainen Oy:n koko osakekannan. Kuljetus Kovalainen on kotimainen kuljetusyhtiö, jonka liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa ja henkilöstöä yhtiöllä on noin 180.

           

Kokonaiskauppahinta oli 2,7 miljoonaa euroa, josta ehdollisen lisäkauppahinnan osuus 1,0 miljoonaa euroa on kirjattu taseen velkoihin. Kaupan valmisteluihin liittyvät neuvonta- ja arvonmäärityspalveluiden kulut on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin.

           

Kaupasta syntyi alustavan hankintamenolaskelman mukaan liikearvoa 1,6 miljoonaa euroa. Liikearvo on perusteltavissa, koska yritysosto tukee Postin strategiaa kasvaa elintarvikelogistiikan alueella. Yhdessä Kovalaisen kanssa Posti voi tarjota kattavat logistiikkapalvelut Pohjois-Suomen, Pohjanmaan ja Lapin alueella.

           

Myydyt yritykset ja liiketoiminnat 2016

Elokuussa 2016 Posti myi Pirkkalassa sijaitsevan Kiinteistö Oy Linnakalliontien. Posti jatkaa liiketoimintaansa kiinteistössä pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.

           

OpusCapita Group myi Baltian paikallisia markkinoita palvelevat liiketoiminnot BaltCapille 11.1.2016. Myydyt yhtiöt olivat OpusCapita AS (Viro), OpusCapita AS (Latvia) ja UAB OpusCapita (Liettua). Myynti ei sisältänyt OpusCapitan globaaliin liiketoimintaan liittyviä palvelu- ja osaamiskeskuksia näissä maissa. Kaupalla oli kertaluonteinen positiivinen vaikutus konsernin tulokseen ja kassavirtaan.

           

Hankitut liiketoiminnat 2015

Posti Group -konsernin tytäryhtiö OpusCapita Group Oy osti 30.4.2015 ruotsalaiset Kredithanterarna- ja Svenska Fakturaköp -yhtiöt. Yritysostojen myötä OpusCapita vahvistaa Order-to-Cash-tarjoomaansa entisestään saatavien hallinnalla. Yhtiöt tuovat OpusCapitaan vankkaa toimialaosaamista Ruotsin markkinoilta.

           

Kokonaiskauppahinta oli 5,8 miljoonaa euroa, josta ehdollisen lisäkauppahinnan osuus 1,4 miljoonaa euroa kirjattiin taseen pitkäaikaisiin velkoihin. Kaupan valmisteluihin liittyvät neuvonta- ja arvonmäärityspalveluiden kulut on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin.

           

Kaupasta syntyi liikearvoa 3,6 miljoonaa euroa. Liikearvo perustuu merkittäviin synergioihin Order-to-Cash-palvelutarjoomassa sekä mahdollisuuksiin laajentaa uusia palveluita myös muihin Pohjoismaihin. Konsernin liikevaihto vuonna 2015 olisi ollut arviolta 1,0 miljoonaa euroa suurempi ja tulos 0,2 miljoonaa euroa parempi, jos yhtiöt olisi yhdistelty konsernitilinpäätökseen tilikauden 2015 alusta lähtien.

           

Hankinnan tuloksena kirjatut varat ja velat

         
           

Hankitut varat

         

miljoonaa euroa

       

Käypä arvo

Aineettomat hyödykkeet

       

2,5

Aineelliset hyödykkeet

       

0,0

Saamiset

       

1,0

Rahavarat

       

0,4

Vaikutus varoihin

       

4,0

           

Hankitut velat

         

miljoonaa euroa

         

Laskennallinen verovelka

       

0,5

Korolliset velat

       

0,4

Ostovelat ja muut velat

       

0,8

Vaikutus velkoihin

       

1,7

Hankittu nettovarallisuus

       

2,2

           

Hankintamenon muodostuminen

         

miljoonaa euroa

         

Kauppahinta

       

4,4

Ehdollinen lisäkauppahinta (arvio)

       

1,4

Kokonaishankintameno

       

5,8

Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo

       

2,2

Liikearvo

       

3,6

           

Hankinnasta suoritettu vastike – rahavirta

         

miljoonaa euroa

         

Rahana maksettu kauppahinta

       

4,4

Hankitut rahavarat

       

0,4

Nettomääräinen rahavirta – investoinnit

       

-4,0

           

Myydyt liiketoiminnat 2015

Posti Group myi 30.4.2015 Ruotsin, Norjan ja Tanskan maantierahtiliiketoiminnan ja Suomessa kansainvälisen rahtiliiketoiminnan tanskalaiselle NTG Nordic Transport Groupille. Tytäryhtiö KH Fur Oy:n osakkeet myytiin osana liiketoimintakauppaa. Kaupalla oli kertaluonteinen negatiivinen vaikutus konsernin tulokseen ja kassavirtaan.