Vuosi 2017

22. Vuokrasopimukset

 

Rahoitusleasingsopimukset

 

Rahoitusleasingsopimukset: Vähimmäisvuokrat

     

miljoonaa euroa

2017

2016

2015

1 v. kuluessa

9,9

13,0

14,2

1–5 v. kuluessa

9,9

19,6

27,1

Yli  5 v. kuluttua

0,0

0,2

0,2

Vähimmäisvuokrat yhteensä

19,8

32,8

41,6

Kertymättömät korkokulut

-0,5

-1,1

-2,1

Yhteensä

19,3

31,6

39,5

       

Vähimmäisvuokrien nykyarvo

     

miljoonaa euroa

2017

2016

2015

1 v. kuluessa

9,5

12,3

13,2

1–5 v. kuluessa

9,7

19,2

26,4

Yli  5 v. kuluttua

0,0

0,2

-

Yhteensä

19,3

31,6

39,6

       

Rahoitusleasingsopimuksista olennaisin osa on ajoneuvoja. Vuokrasopimusten kesto on tyypillisesti 3–10 vuotta.

       

Rahoitusleasingsopimukset: Vähimmäisvuokratuotot

miljoonaa euroa

2017

2016

2015

Alle 1 vuotta

0,0

0,0

0,1

1–5 vuotta

0,0

0,0

0,1

Vähimmäisvuokratuotot yhteensä

0,0

0,0

0,2

Kertymättömät korkotuotot

0,0

0,0

-0,0

Yhteensä

0,0

0,0

0,2

       

Rahoitusleasingvuokrien erääntymisajat

miljoonaa euroa

2017

2016

2015

Alle 1 vuotta

0,0

0,0

0,1

1–5 vuotta

0,0

0,0

0,1

Yhteensä

0,0

0,0

0,2

       

Konserni myi vuonna 2016 rakennuksen, joka oli vuokrattu rahoitusleasingsopimuksella.

       
       

Operatiiviset vuokrasopimukset

 

Vähimmäisvuokrien erääntymisajat

     

miljoonaa euroa

2017

2016

2015

1 v. kuluessa

56,0

76,3

71,5

1–5 v. kuluessa

118,8

155,4

154,7

Yli  5 v. kuluttua

79,5

95,0

79,5

Yhteensä

254,3

326,8

305,7

       

Tilikauden 2017 tuloslaskelmaan sisältyy operatiivisten vuokrasopimusten mukaisia vuokrakuluja 122,2 (2016: 104,6, 2015: 128,4) miljoonaa euroa. Konserni on vuokrannut mm. toimitiloja, konttorikoneita ja autoja. Vuokrasopimusten pituudet vaihtelevat pääsääntöisesti konttorikoneiden ja autojen 2–5 vuodesta toimitilojen 12 vuoteen.

       

Vuokrasopimusten perusteella saatavat vähimmäisvuokrat

     

miljoonaa euroa

2017

2016

2015

1 v. kuluessa

2,1

1,6

2,0

1–5 v. kuluessa

1,8

0,5

0,9

Yli  5 v. kuluttua

1,8

1,9

1,9

Yhteensä

5,7

4,0

4,8

       

Konserni on antanut vuokralle omistuksessa olevia toimitilojaan. Vuokrasopimusten irtisanomisaika yleisesti vaihtelee 1–12 kuukauden välillä, muutamien yksittäisten vuokrasopimusten irtisanomisaikojen ollessa 1–4 vuotta. As Oy Kirjekyyhkyn tontin vuokrasopimus päättyy vuonna 2050.