Vuosi 2017

 

26. Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat


ICT- ja digitalisaatiojohtaja ja johtoryhmän jäsen Jani Jolkkonen siirtyi pois Postin palveluksesta 10.1.2018.

  

Posti ilmoitti 15.1.2018 käynnistävänsä lakisääteisen hankintamenettelyn yleispalvelukirjeiden viisipäiväisen jakelun hankkimiseksi alueilla, joilla ei ole sanomalehtien varhaisjakelua. Kilpailutuksen taustalla on heinäkuun 2018 alussa voimaan tuleva postilain muutos.

  

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksessa sovittu välityslautakunta antoi 1.2.2018 ratkaisun alan työehtosopimuksen 1,31 %:n yleiskorotuksesta. Korotus tulee voimaan takautuvasti 1.11.2017 lukien.