Vuosi 2017

4. Materiaalit ja palvelut


miljoonaa euroa

2017

2016

2015

oikaistu

Tuotantomateriaalit

17,8

20,5

21,1

Alihankinta ja ulkopuoliset palvelut

206,0

170,0

170,4

Postin kuljetus- ja jakelupalvelut

240,7

213,5

207,5

Rahti ja kuljetus

43,3

43,7

36,4

Muut tuotantokulut

0,2

1,0

2,1

Yhteensä

508,0

448,6

437,5

    

Suurimmat erät ulkopuolisista palveluista koostuvat suoritetuotannon palveluista kuten alihankintana ostetuista huolinta-, rahti- ja kuljetuspalveluista.