Vuosi 2017

6. Liiketoiminnan muut kulut


miljoonaa euroa

2017

2016

2015

Vuokrakulut

122,2

104,6

128,4

Vapaaehtoiset henkilöstökulut

15,3

16,4

17,1

Käyttöomaisuuden ja liiketoimintojen myyntitappiot

8,3

0,5

1,5

IT-kulut

70,2

67,4

64,2

Kiinteistöjen ylläpito

36,5

38,4

42,4

Muut tuotannon kulut

41,2

37,1

36,0

Hallinnointi-, markkinointi- ja matkustuskulut

41,8

40,1

42,1

Muut erät

38,7

33,6

33,7

Yhteensä

374,1

338,2

365,4

    

Liiketoiminnan muut kulut sisältävät kiinteistöjen, autojen ja muiden laitteiden vuokrakulut, vapaaehtoiset henkilöstökulut, IT-kulut, kiinteistöjen ja ajoneuvojen ylläpito- ja huoltokulut. Lisäksi erään sisältyy poltto- ja voiteluainekulut ja muut tuotannon kulut sekä muille kuin henkilöstölle maksettavat myyntipalkkiot, muut myynti- ja markkinointikulut, hallinto- , matkustus- ja edustuskulut. Vuokrakuluihin sisältyy varauksia tappiollisista vuokrasopimuksista 17,7 miljoonaa (2016: -1,7, 2015: 12,4) miljoonaa euroa.

    

Konsernin liiketoiminnan muut kulut ja työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut sisältävät 5,6 miljoonaa euroa tutkimus- ja kehittämismenoja (2016: 8,4, 2015: 8,3). Poistot aktivoiduista kehittämismenoista ja itse kehitetyistä aineettomista oikeuksista olivat 3,4 miljoonaa euroa (2016: 5,5, 2015: 4,6).

    

Hallintokuluihin sisältyy seuraavasti tilintarkastuspalkkioita:

   
    

Tilintarkastuspalkkiot

   

Tilintarkastus

0,5

0,5

0,6

Veroneuvonta

0,0

0,0

0,0

Muut palvelut

1,1

0,3

0,1

Yhteensä

1,6

0,8

0,7