Vuosi 2017

8. Rahoitustuotot ja -kulut

 

Rahoitustuotot

     

miljoonaa euroa

2017

2016

2015

Osinkotuotot

0,2

0,2

0,1

Korkotuotot

     
 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

1,4

4,8

5,8

 

Lainat ja muut saamiset

0,8

0,9

1,3

 

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset

0,3

0,7

0,6

 

Myytävissä olevat rahoitusvarat

-

-

0,0

Myyntivoitot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista

0,1

0,0

0,0

Valuuttakurssivoitot

     
 

Korolliset saamiset ja lainat

0,8

5,2

1,2

 

Valuuttajohdannaiset, ei suojauslaskennassa

0,2

0,3

3,6

Käyvän arvon muutos suojatusta lainasta

-

0,5

1,3

Yhteensä

3,8

12,7

13,9

         

Rahoituskulut

     

miljoonaa euroa

2017

2016

2015

Korkokulut

     
 

Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat

5,8

11,5

12,8

 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat

0,0

0,7

1,3

Muut rahoituskulut jaksotettuun hankintamenoon arvostetuista rahoitusveloista

0,6

0,7

0,8

Myyntitappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista

0,0

0,3

-

Arvonmuutokset käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista

     
 

Joukkovelkakirjat ja rahamarkkinasijoitukset

1,0

0,5

0,9

 

Korkojohdannaiset, ei suojauslaskennassa

-

1,9

1,0

 

Korkojohdannaiset, suojauslaskennassa

-

-

0,9

Valuuttakurssitappiot

     
 

Korolliset saamiset ja lainat

2,7

0,4

2,9

 

Valuuttajohdannaiset, ei suojauslaskennassa

0,4

0,3

2,8

Arvonalennukset lainoista ja muista saamisista

2,6

-2,5

3,0

Yhteensä

13,1

13,9

26,4