Vuosi 2017

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus

     

miljoonaa euroa

Osake-

pääoma

Käyttö-

rahasto

Käyvän arvon

rahasto

Muunto-

erot

Kertyneet voittovarat

Yhteensä

 

Määräys-vallattomien omistajien osuus

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2017

70,0

142,7

0,1

-83,5

479,2

608,4

 

-

608,4

Tilikauden tulos

       

-44,3

-44,3

 

0,0

-44,3

Muut laajan tuloksen erät:

                 

Myytävissä olevien rahoitusvarojen ja rahavirran suojauksen arvonmuutos veroilla vähennettynä

   

-0,8

   

-0,8

   

-0,8

Muuntoeron muutos

     

-7,0

 

-7,0

   

-7,0

Etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen määrittäminen veroilla vähennettynä

       

-0,4

-0,4

   

-0,4

Tilikauden laaja tulos yhteensä

   

-0,8

-7,0

-44,6

-52,5

 

0,0

-52,5

Liiketoimet omistajien kanssa

                 

Määräysvallattomien omistajien sijoitukset

       

1,2

1,2

 

0,3

1,5

Muut liiketoimet määräysvallattomien omistajien kanssa

       

-4,8

-4,8

   

-4,8

Osingonjako

       

-60,0

-60,0

   

-60,0

Oma pääoma 31.12.2017

70,0

142,7

-0,8

-90,6

370,9

492,3

 

0,3

492,6

                   
 

Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus

     

miljoonaa euroa

Osake-

pääoma

Käyttö-

rahasto

Käyvän arvon

rahasto

Muunto-

erot

Kertyneet voittovarat

Yhteensä

 

Määräys-vallattomien omistajien osuus

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2016

70,0

142,7

0,1

-103,6

474,0

583,2

 

-

583,2

Tilikauden tulos

       

23,2

23,2

   

23,2

Muut laajan tuloksen erät:

                 

Myytävissä olevien rahoitusvarojen ja rahavirran suojauksen arvonmuutos veroilla vähennettynä

   

0,0

   

0,0

   

0,0

Muuntoeron muutos

     

20,0

 

20,0

   

20,0

Etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen määrittäminen veroilla vähennettynä

       

0,0

0,0

   

0,0

Tilikauden laaja tulos yhteensä

   

0,0

20,0

23,2

43,2

 

-

43,2

Liiketoimet omistajien kanssa

                 

Osingonjako

       

-18,0

-18,0

 

-

-18,0

Oma pääoma 31.12.2016

70,0

142,7

0,1

-83,5

479,2

608,4

 

-

608,4

                   
 

Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus

     

miljoonaa euroa

Osake-

pääoma

Käyttö-

rahasto

Käyvän arvon

rahasto

Muunto-

erot

Kertyneet voittovarat

Yhteensä

 

Määräys-vallattomien omistajien osuus

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2015, oikaistu

70,0

142,7

0,2

-94,6

435,2

553,5

 

-

553,5

Tilikauden tulos

       

35,1

35,1

   

35,1

Muut laajan tuloksen erät:

                 

Myytävissä olevien rahoitusvarojen ja rahavirran suojauksen arvonmuutos veroilla vähennettynä

   

-0,1

   

-0,1

   

-0,1

Muuntoeron muutos

     

-9,0

 

-9,0

   

-9,0

Etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen määrittäminen veroilla vähennettynä

       

3,7

3,7

   

3,7

Tilikauden laaja tulos yhteensä

   

-0,1

-9,0

38,8

29,7

 

-

29,7

Oma pääoma 31.12.2015, oikaistu

70,0

142,7

0,1

-103,6

474,0

583,2

 

-

583,2