Vuosi 2017

Kestävä liiketoiminta

Taloudellinen vastuu perustuu kannattavaan kasvuun

Postin taloudellisen vastuun ytimessä ovat läpinäkyvyys ja kannattavuus. Haluamme kasvaa kannattavasti, koska vain taloudellisesti terve yritys voi toteuttaa vastuutaan yhteiskunnan, henkilöstön ja ympäristön sekä kaikkien eri sidosryhmien osalta. Suunnittelemme talouttamme pitkäjänteisesti ja ennakoiden muutoksia markkinoissa, asiakastarpeissa ja riskeissä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Johtamista tukevat riskienhallintapolitiikka, sisäisen valvonnan periaatteet ja hallinnointiperiaatteet.

Olemme markkinaehtoisesti toimiva valtionyhtiö, ja toimintamme perustuu kokonaan asiakkailta saataviin tuloihin. Kannamme taloudellista vastuuta uudistamalla liiketoimintaamme ja vahvistamalla kannattavuuttamme strategian mukaisesti.

Postin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Oikaistu liiketulosprosentti 4 %
  • Sidotun pääoman tuottoprosentti 10 %
  • Nettovelka / oikaistu käyttökate alle 2,0x
  • Tasaisesti kasvava osinkovirta.

Toimintamme taloudelliset vaikutukset ovat erittäin laajat, koska palveluidemme käyttäjinä on kuluttajien lisäksi päivittäin tuhansia yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita.