Vuosi 2017

Posti yhteiskunnassa

Postin merkittävin yhteiskunnallinen tehtävä on pitää suomalaisten kuluttajien ja yritysten arki sujuvana. Posti käy joka arkipäivä noin 2,8 miljoonan suomalaisen kotiovella, ja palvelee noin 200 000 yritysasiakasta vuosittain.

Toimiva ja tehokas palveluverkkomme tuottaa kaikille asiakasryhmille luotettavat palvelut ja mahdollistaa yhteiskunnallisen vastuun toteuttamisen. Toimimme eettisesti, avoimesti ja läpinäkyvästi kaikkien sidosryhmien kanssa. Meillä on käytössä monia erilaisia kanavia, joiden kautta sidosryhmät saavat tietoa ja joiden kautta he voivat olla meihin yhteydessä.

Posti on Suomen suurin logistiikkayhtiö. Meillä on yli liki 320 000 m² varastokapasiteettia Suomessa, yli 3 900 ajoneuvoa, ja kuljemme yli 117 miljoonaa kilometriä Suomen teillä vuodessa. Tarjoamme kattavimman maanlaajuisen logistiikkaverkoston.


Huolehdimme siitä, että yleispalveluun kuuluvat kirje- ja pakettipalvelut ovat kaikkien saatavilla. Meillä on ainoana toimijana Suomessa koko maan kattava viisipäiväinen jakelupalvelu. Yleispalveluvelvoitteen mukaisena toimialueena on koko Suomi pois lukien Ahvenanmaa. Velvoitteen toteutumista valvoo Viestintävirasto.

Posti jakoi vuoden aikana postilain mukaisesti yleispalveluun kuuluvat lähetykset viitenä arkipäivänä viikossa kaikkiin talouksiin. Vaikeakulkuisilla alueilla poikettiin viisipäiväisestä jakelusta keskimäärin 116 talouden kohdalla (sallittu enintään 1 000). Vuoden aikana Postissa käsiteltiin 2 847 tavallisiin kirjeisiin liittyvää tiedustelua. Näistä todettiin kadonneiksi 189 lähetystä. Asiakaspalautteen keskimääräinen käsittelyaika oli 5 päivää. Tavallisiin kirjelähetyksiin kohdistuneiden tiedustelujen osuus oli 0,00040 prosenttia kokonaisvolyymistä.


Postilain uudistus astui voimaan 2017

Digitalisaation seurauksena postiala on historiansa suurimmassa murroksessa niin Suomessa kuin muualla. Kuluttajien ja yritysten viestinnästä jo yli 90 % on sähköisessä muodossa. Paperisten kirjeiden ja lehtien määrä vähenee valitettavasti kaiken aikaa. Jaettavan määrän vähentyessä jakelun kustannus yhtä kirjettä ja lehteä kohden kasvaa ja tämän vuoksi uudella postilailla halutaan uudistaa postinjakelua.

Postilain 15. syyskuuta 2017 voimaan tullut muutos koskee yleispalvelutuotteita eli käytännössä postimerkillä varustettuja kirjeitä ja kortteja. Paketeissa yleispalvelu kattaa postimerkillä maksettuja ulkomaille lähetettäviä paketteja. Sanoma- ja aikakauslehtien jakelu ei kuulu postilain piiriin.

Kansalaisille uudistus ei tuo välittömiä muutoksia. Yleispalvelukirjeiden jakelu jatkuu viitenä päivänä viikossa suuressa osassa Suomea eli niillä alueilla, joissa ei ole kattavaa sanomalehtien varhaisjakelua. Näillä alueilla Postin tulee kilpailuttaa jakelu vuonna 2018.

Taajama-alueilla sallitaan vähintään kolmipäiväinen jakelu, jos siellä on tarjolla sanomalehtien varhaisjakeluverkko.

Kulkunopeuden vaatimuksia muutettiin niin, että yleispalvelukirjeistä eli postimerkeillä varustetuista kirjeistä ja korteista vähintään 50 prosenttia on oltava perillä viimeistään neljäntenä arkipäivänä.