Vuosi 2017

Tunnusluvut

Työturvallisuuden tunnusluvut

Postissa seurataan poissaoloon johtaneiden työpaikkatapaturmien osalta tapaturmataajuusmittaria (LTA 1: työtapaturma / miljoona työtuntia). Vuonna 2017 LTA1 oli Suomen osalta 46 (43). Muiden maiden osalta, mukaan lukien Venäjä, tunnusluku oli 13. Luvussa ovat mukana työajalla sattuneet, vähintään päivän poissaoloon johtaneet työtapaturmat (Flexo ja Posti Kotipalvelut eivät sisälly lukuun). Työmatkatapaturmat mukaan lukien työtapaturmia sattui vuonna 2017 1905 (1 845).

Suuri osa (54 prosenttia) tapaturmista aiheuttaa lyhytkestoisen poissaolon työtehtävistä. Vuonna 2017 tapahtui 105 (107) tapaturmaa, jotka aiheuttivat yli kuukauden poissaolon työtehtävistä. 

Henkilöstöön liittyvät tunnusluvut

Henkilöstön määrä yhtiössä oli tilikauden 2017 lopussa noin 20 000. Suomessa yhtiö työllisti tilikauden lopussa noin 16 500 henkilöä ja oli näin Suomen suurimpia yritystyönantajia.

Koko henkilöstöstä 84 prosenttia on työehtosopimusten piirissä. Suomessa 99 prosenttia henkilöstöstä on työehtosopimusten piirissä. Baltian maissa, Puolassa ja Venäjällä ei ole tehty sitovia työehtosopimuksia, mutta näissä maissa Posti noudattaa maan työlainsäädäntöä. Työsuojelutoimikunnassa edustetun henkilöstön osuus kokonaistyövoimasta on 83 prosenttia. Suomessa naisten ja miesten peruspalkkojen suhde oli 97 prosenttia.

Naisten osuus konsernissa oli 37 prosenttia ja miesten 63 prosenttia. Postin hallintoneuvostossa on 12 jäsentä, hallituksessa 8 jäsentä, johtoryhmässä 9 jäsentä ja laajennetussa johtoryhmässä 15 jäsentä. Hallintoneuvostossa ja hallituksessa naisia ja miehiä on ollut saman verran, johtoryhmissä on ollut enemmän miehiä.

Säännöllisten henkilökohtaisten kehityskeskustelujen ja suoritusarviointien piirissä olevan henkilöstön osuus on noin 2 000 henkilöä. Keskustelut käydään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Suomessa tuotannollisissa tehtävissä toimivien henkilöiden kanssa käydään edellisen vuoden saavutukset ja tulevan vuoden tavoitteet läpi ryhmittäin kerran vuodessa. Tämän lisäksi käydään henkilökohtainen keskustelu liittyen henkilökohtaiseen kehittymiseen ja työhyvinvointiin.

Posti vastaanotti vuoden aikana yli 38 000 työhakemusta. Suomessa Posti solmi 1107 uutta vakituista työsuhdetta (yrityskaupat eivät sisälly lukuun). Kausivaihtelu Postissa on voimakasta. Eniten kausityöntekijöitä on kesällä ja jouluna. Posti tarjosi kesätyöpaikan 2 400 henkilölle. Jouluruuhkan aikaan Posti työllisti 3 700 kausiapulaista eri puolilla Suomea. Suurin osa kausiapulaisista työskenteli postin jakelussa, lajittelussa ja kuljetuksessa.

Alla esitellään henkilöstövastuun tunnuslukuja tarkemmin. 

13

15

Henkilöstö maittain 31.12.2016

 

2017

2016

2015

Suomi

16 595

16 052

16 874

Venäjä

2 493

2 553

2 809

Puola

128

620

568

Ruotsi

147

229

260

Viro

337

378

419

Norja

38

144

157

Tanska

0

0

0

Latvia

81

94

164

Liettua

92

278

259

Saksa

100

146

88

Muut (USA)

3

3

0

Yhteensä

20 014

20 497

21 598

    

Lähtövaihtuvuus Suomi

 

Pysyvät työsuhteet, Suomi*

Pysyvät työsuhteet

 

Lähtövaihtuvuus, Suomi

Lähtövaihtuvuus

Naiset

33 %

 

Naiset

12,3 %

Alle 25-vuotiaat

3 %

 

Alle 25-vuotiaat

34,9 %

25–34-vuotiaat

17 %

 

25–34-vuotiaat

11,0 %

35–44-vuotiaat

22 %

 

35–44-vuotiaat

11,1 %

45–54-vuotiaat

30 %

 

45–54-vuotiaat

6,9 %

55-vuotiaat tai vanhemmat

28 %

 

55-vuotiaat tai vanhemmat

16,0 %

Miehet

67 %

 

Miehet

12,2 %

Alle 25-vuotiaat

5 %

 

Alle 25-vuotiaat

31,7 %

25–34-vuotiaat

21 %

 

25–34-vuotiaat

16,7 %

35–44-vuotiaat

21 %

 

35–44-vuotiaat

11,0 %

45–54-vuotiaat

29 %

 

45–54-vuotiaat

4,7 %

55-vuotiaat tai vanhemmat

24 %

 

55-vuotiaat tai vanhemmat

12,8 %

     

Kaikki yhteensä

12,2 %

* Kokonaislähtövaihtuvuus 12,2 % ilman kausityöntekijöitä

         
         

Tapaturmat ja sairauspoissaolot*


 

2017

2016

2015

2014

2013

Sairauspoissaolot (%)

5,9

6,6

6,2

6,2

5,7

Poissaoloon johtaneet työtapaturmat (kpl)

1 145

982

1 046

1 089

1 306

Tapaturmataajuus LTA1

46

43

43

41

47

Työkyvyttömyyseläkkeet

55

77

68

78

76

Osa-aikaiset työkyvyttömyyseläkkeet

55

80

80

62

74

Työkyvyttömyyseläkkeet yhteensä

110

157

148

140

150

Keskimääräinen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisikä

55,4

56,2

56

56,3

56,7

Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä

61,3

61,4

62,5

62,5

60,9

Eläkkeelle siirtyneet

269

281

320

301

342

      

* Tunnuslukujen kattavuus on Suomen toimintojen osalta konsernitasolla