Vuosi 2017

Sidosryhmäyhteistyö

Postille on tärkeää olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä kanssa. Posti pitää yhteyttä sidosryhmiinsä avoimen viestinnän ja vuoropuhelun keinoin. Sidosryhmäsuhteita hoidetaan luottamuksellisesti, rehellisesti ja tasapuolisesti. Postin keskeisiä sidosryhmiä ovat asiakkaat, henkilöstö, henkilöstöjärjestöt, omistaja, poliittiset päätöksentekijät, viranomaiset, järjestöt, kumppaniyritykset, tutkimuksessa ja toimialalla sekä media.

Posti teki laajemman sidosryhmäkyselyn vuodenvaihteessa 2015–2016. Kyselyssä selvitettiin sidosryhmien näkemyksiä postialan sääntelyyn, tulevaisuuteen ja vastuullisuusmielikuvaan. Postilain uudistamisen toisen vaiheen muutokset tulivat pääosin voimaan vuoden 2017 aikana. Posti on aktiivisesti osallistunut keskusteluihin sidosryhmiensä kanssa postilain muutosprosessin eri vaiheissa. Seuraavan laajemman sidosryhmäkyselyn aika on postilain uudistuksien jälkeen. Postilain muutos on herättänyt paljon tunnepitoistakin keskustelua.


Posti käy aktiivisesti vuoropuhelua toimialasta ja kestävän kehityksen painopistealueista yhteistyökumppaniensa ja verkostojensa kanssa. Näitä ovat muun muassa kansainväliset postialan järjestöt PostEurop, UPU (Universal Postal Union) ja IPC (International Post Corporation), Palvelualojen työnantajat Palta, FIBS yritysvastuuverkosto, Suomen Monimuotoisuusverkosto sekä Global Compact -yritysverkosto. Posti on edellä mainittujen järjestöjen ja verkostojen jäsen.

Asiakaskokemuksen mittaaminen keskiössä

Asiakaskokemus on Postille erittäin tärkeää. Posti kysyy asiakkailtaan palautetta jatkuvasti kehittääkseen toimintaansa. Posti on viime vuosina kehittänyt asiakastyytyväisyyden mittaamista ja ottanut käyttöön uudet asiakastyytyväisyysmittarit.

Asiointitapahtumista halutaan saada tiettyyn tapahtumaan kohdistettavaa konkreettista palautetta nopeasti. Jatkuvat, automatisoidut kyselyt heti asiointitapahtuman yhteydessä tuottavat tarkempaa tietoa kuin perinteiset, harvemmin tehtävät haastattelut. Kohdistettavien palautteiden avulla korjaavien toimenpiteiden tekeminen helpottuu ja nopeutuu.

Tällä hetkellä Postilla on useita asiointitapahtumien yhteydessä olevia asiakaskokemuksen mittauspisteitä. Tällaisia asiointitapahtumia ovat esimerkiksi pakettien luovutukset, asiakaspalvelutilanteet eri kanavissa ja sähköisten asiointipalvelujen tapahtumat. Asiointitapahtumista halutaan saada tiettyyn tapahtumaan kohdistettavaa konkreettista palautetta nopeasti. Jatkuvat, automatisoidut kyselyt heti asiointitapahtuman yhteydessä tuottavat tarkempaa tietoa kuin perinteiset, harvemmin tehtävät haastattelut. Kohdistettavien palautteiden avulla korjaavien toimenpiteiden tekeminen helpottuu ja nopeutuu.

Posti tekee myös yritysasiakkaiden päättäjille suunnattua asiakastyytyväisyyskyselyä, jossa painopiste on yksittäisiä asiointitapahtumia laajemmassa asiakas–toimittaja -suhteessa ja siinä, mitä asiakkaat odottavat Postilta yhteistyökumppanina.


Posti mukana juhlistamassa satavuotiasta Suomea

Vuosi 2017 oli koko Suomelle juhlavuosi. Myös Posti oli vuoden aikana monin tavoin mukana Suomi 100 -juhlallisuuksissa. Posti julkaisi muun muassa Suomi 100 - Suomen kasvot -nimisen postimerkkivihkon, joita painettiin 60 000 kappaletta. Jokainen vihko ja merkki on erilainen. Merkit koostuvat tuhansien suomalaisten lähettämistä kasvokuvista, jotka on koottu arkkiin erityisellä mosaiikkitekniikalla.

Suomi 100 -postimerkkien lisäksi Posti luovutti tasavallan presidentille onnittelukirjan 100-vuotiaalle Suomelle. Kirjaan kerättiin pitkin vuotta yli 20 000 nimeä ja onnittelua eri puolilta Suomea ja maailmaa, suomalaisilta, ulkosuomalaisilta ja Suomen ystäviltä. Ensimmäiset onnittelut kirjoitettiin Postin pohjoisimmassa palvelupisteessä Nuorgamissa juhlavuoden 9. päivänä tammikuuta. Onnittelukirja kiersi Suomea noin 50 paikkakunnan kautta kohti Helsinkiä.

Posti antoi myös 100-vuotisjuhlan kunniaksi lahjaksi kaikille Suomen yli 60 000:lle kolmasluokkalaiselle postimerkit ja -kortit. Korttien teemana oli kiitos.

Lisäksi Posti järjesti neljällä paikkakunnalla avoimet ovet -tilaisuuden, jossa kiinnostuneet saivat tulla paikan päälle tutustumaan Postin toimintaan. Vierailutilaisuudet olivat osa valtakunnallista Tervetuloa meille -viikkoa, joka puolestaan kuului Suomalaisen Työn Liiton Suomi 100 -juhlavuoden Made by Finland -kampanjaan.