Vuosi 2017

Vuoden kohokohdat ja haasteet

Saavutuksia

 
Postin vastuullisuussuoriutuminen jälleen kultatasoa

Posti on saanut kansainväliseltä EcoVadis-tutkimusyhtiöltä kultatason arvion sijoittumisestaan vastuullisuussuoriutumisessa. Pisteillä 72/100 Posti sijoittuu EcoVadiksen arvioimien yritysten joukossa maailman parhaimman viiden prosentin joukkoon toimialariippumattomassa vertailussa.

Postin älyliikennekokeilu sai tunnustusta PostEuropin yritysvastuukilpailussa

PostEurop on jakanut yritysvastuun Coups de Coeur -palkinnot viidettä kertaa. Posti voitti älyliikennekokeilullaan Yhteiskunta-sarjassa kultamitalin. Raati arvosti Postin tapaa yhdistää pitkäaikainen digitaalinen tutkimus ja päivittäinen postitoiminta sekä kokeilun vaikutus terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön.

Sähköautokanta vahvistui viidellä uudella autolla

Posti otti käyttöön viisi oikealta ohjattavaa sähköpakettiautoa. Sähköpakettiautot ovat käytössä hiljaisia ja päästöttömiä, mikä sopii erityisen hyvin jakeluliikenteeseen kaupungissa ja tukee Postin ympäristötavoitteiden saavuttamista.

Kehitettävää

Alhainen omistautumisindeksi

Vaikka henkilöstökyselyn tulokset paranivat jokaisella osa-alueella, on keskeinen omistautumisindeksi vielä alhainen verrattuna toimialan keskiarvoon. Omistautumisindeksi kertoo, missä määrin henkilöstö on motivoitunut myötävaikuttamaan ja halukkaita ponnistelemaan organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kirittävää päästötavoitteen saavuttamisessa

Vuonna 2017 Postin kokonaispäästöt suhteessa liikevaihtoon olivat vähentyneet 17 prosenttia. Vielä riittää siis kirittävää vuoden 2020 30 prosentin tavoitteeseen.

Postilaisille turvallinen työ ja työympäristö

Vakavat, yli kuukauden poissaoloon johtaneet työtapaturmat vähenivät 21 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen, mutta tapaturmataajuutta mittaava tunnusluku LTA1 on Suomessa yhä korkea 46. Jatkamme systemaattista työtämme työturvallisuuden ja tapaturmattoman työpaikan eteen.