Vuosi 2017

Energiatehokkaat toiminnot

Posti liittyi ensimmäisten joukossa uudelle energiatehokkuussopimuskaudelle 2017–2025. Sopimus on vapaaehtoinen sitoumus energiatehokkuuden parantamiseksi. Posti allekirjoitti sopimuksen nyt toista kertaa.

Postin tavoitteena on vähentää toimitilojen energiankulutusta 10,5 prosentilla tarkasteluajanjaksolla 2014–2025. Toimenpiteet kohdistuvat kiinteistöihin, joissa energiakulutus on suurinta. Vuonna 2017 jatkettiin valaistustekniikan uusimista sekä valaistuksenohjaukseen liittyviä muutoksia. Valaistus aiheuttaa lähes 60 prosenttia Postin toimitilojen energiankulutuksesta. Sähkönkäytön osalta ylitettiin 3 prosentin säästötavoite, mutta lämpöenergian osalta säästö jäi 2 prosenttiin, mikä on alle 3 prosentin tavoitteen.

Postin pääkonttorille rakennettiin loppuvuodesta 2017 kolme uutta sähköautojen latauspistettä, joilla voidaan ladata kuutta kulkuneuvoa samanaikaisesti.

Aurinkoenergialla ja valaistusratkaisuilla energiankulutusta alas

Posti käyttää kaikissa kiinteistöissään Suomessa uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä. Posti asensi loppuvuodesta 2016 Vantaan logistiikkakeskuksen katolle 1920 aurinkopaneelia. Aurinkovoimalan nimellisteho on 500 kilowattia. Laskennallinen vuosituotto on 450 000 kilowattituntia. Tämä vastaa noin 25 omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta. Posti käyttää sähkön kokonaisuudessaan itse, sillä logistiikkakeskuksessa on aina toimintaa.

Vantaan logistiikkakeskuksen investoinnit led-valoihin ja aurinkovoimalaan ovat yhdessä tuottaneet jo selviä säästöjä. Esimerkiksi heinäkuussa 2017 aurinkoenergian ja uuden valaistusratkaisun avulla onnistuttiin vähentämään kulutusta 35 prosenttia verrattuna edellisen vuoden heinäkuuhun. Vuositasolla tämä säästövaikutus on 20 prosenttia.

Vuositasolla aurinkovoimalan tuotto on ollut hieman laskennallista tuottoa alhaisempi johtuen tavanomaista viileämmästä kesästä. Aurinkoisten päivien määrä oli normaalia alhaisempi.

Käyttöasteen parantamisella merkittäviä kustannushyötyjä kuljetuksissa

Kuljetusten ympäristötehokkuutta parannetaan ensisijaisesti tehokkaalla reittisuunnittelulla, korkealla käyttöasteella, kuljetusten yhdistelyllä sekä ympäristön huomioivalla ajotapakoulutuksella.

Tällä hetkellä Postilla ajetaan samalla kalustolla niin printtipostia, pakettia kuin myös rahtia. Kalustoa uusitaan jatkuvasti vastaamaan tarpeita. Reittioptimoinnilla ja kuljetusten yhdistämisellä ajoneuvojen käyttöasteet ovat edelleen parantuneet huomattavasti. Kaluston käyttöasteen korkealla pitäminen on osa tuotannon päivittäisjohtamista.

Parempi käyttöaste on tuonut kustannushyötyjä madaltuneiden ajoneuvokulujen sekä vähentyneiden ajoneuvojen poltto- ja huoltokustannusten kautta. Jakeluautojen osalta polttoaineen keskikulutus kääntyi laskuun vuonna 2017.

Ajoneuvojen täyttöasteet, volyymit ja kuljetettavien lastien painot ovat kasvaneet. Nämä vaikuttavat suoraan polttoaineen kulutukseen.


Green Officen avulla henkilöstö mukaan arjen ympäristötekoihin

Postin pääkonttori on vuodesta 2014 alkaen ollut mukana WWF:n Green Office -ympäristöohjelmassa. Green Office on toimistoille tarkoitettu käytännönläheinen ympäristöjärjestelmä. Sen avulla työpaikat voivat vähentää ympäristökuormitustaan, saavuttaa säästöjä energian- ja materiaalien kulutuksessa sekä hidastaa ilmastonmuutosta.

Ohjelman tavoitteena on ekologisen jalanjäljen pienentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Pienetkin teot merkitsevät, kun niitä tekee suuri joukko ihmisiä.

Vuonna 2016 toimistojen kasvihuonekaasupäästöt pienentyivät yhteensä 4 400 tonnia edelliseen vuoteen verrattuna. Kaiken kaikkiaan Green Office -toimistot ovat vuosien 2007–2016 aikana säästäneet yhteensä noin 55 300 tonnia kasvihuonekaasupäästöjä.