Vuosi 2017

Posti Greenillä lisäarvoa asiakkaille

Valtaosa, lähes 90 prosenttia, Postin hiilidioksidipäästöistä Suomessa syntyy kuljetuksista ja autojen päästöistä. Suomen suurimpana kuljetus- ja jakeluyrityksenä Postilla on merkittävä rooli ympäristöystävällisen ja energiatehokkaan kuljetustoiminnan kehittäjä.

Ilmastonmuutos on globaali ongelma. Posti haluaa omalta osaltaan hillitä ilmaston lämpenemistä, ja samalla toimia muille vastuullisena esimerkkinä. Onnistuneen ympäristöjohtamisen tuloksena Posti auttaa myös asiakkaitaan vähentämään ympäristökuormitusta palvelujensa kautta.

Kaikki Postin palvelut Suomessa ovat hiilineutraaleja Posti Green -palveluja. Asiakkaille tämä tarkoittaa sitä, että heidän käyttämistään tuotteista ja palveluista ei synny heille hiilidioksidipäästöjä. Tarjoamme asiakkaille myös maksutonta Posti Green -päästöraportointia.

Kuljetuksesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä vähennetään kuljetusten yhdistelyllä ja reittisuunnittelulla, sujuvalla ja turvallisella ajotavalla sekä kaluston uusimisella. Jäljelle jääneet päästöt kompensoidaan osallistumalla sertifioituihin ilmastoprojekteihin.

Taloudellisella ja turvallisella ajotavalla on merkitystä

Kaikissa Postin omassa käytössä olevissa ajoneuvoissa on ajotapaseurantajärjestelmä. Järjestelmä on tuotannon päivittäinen työkalu esimiestyössä, suunnittelussa ja operatiivisessa työnjohdossa. Ajotapaseurantajärjestelmän avulla kerätään ajetut kilometrit sekä telematiikka- ja GPS-tietoja, joita hyödynnetään määräaikaishuolloissa ja ajojärjestelyissä.

Ajotapaseurantajärjestelmän käyttöönoton myötä polttoaine- ja huoltokustannuksia on onnistuttu vähentämään. Samalla työturvallisuutta on onnistuttu parantamaan. Myös vakuutustilastoissa kehitys on ollut parempaan suuntaan, kun vauriokorjauskustannukset ovat pienentyneet.

Seurattavan ajotavan piirissä on noin 8 000 henkilöä. Jokainen kuljettaja saa säännöllisesti raporttitulosteen, tai linkin tulosteeseen, omasta ajotavastaan. Raportin avulla kuljettaja voi seurata oman ajotavan kehitystä. Henkilökohtaisella ajotapaindeksillä autetaan kuljettajia kehittämään taloudellisempaa ajotapaa ja edistämään turvallista ajotapaa. Tarvittaessa ajotapaan puututaan prosessin mukaisesti.

Ajotavan seurantalaitteilla kerättävää tietoa ja hyödyntämiskohteita kehitetään aktiivisesti. Kehityskohteita ovat tuotannon turvallisuus, tehokkuus, laatu, asiakaskokemukset sekä uudet palvelut.

Vaihtoehtoiset ajoneuvot ja uusiutuva energia

Maan suurimpana kuljetus- ja jakeluyrityksenä Postilla on merkittävä rooli ympäristöystävällisen kuljetustoiminnan kehittäjänä. Olemme edelläkävijöitä uusien ajoneuvomallien ja -teknologioiden testaamisessa. Osallistumme myös aktiivisesti vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttökokeiluihin.

Posti huomioi kalustovalinnoissaan kustannustehokkuuden koko ajoneuvon elinkaaren ajan sekä ajoneuvojen päivittäisen käytettävyyden Postin jakelun ja kuljetuksen vaativissa tarpeissa. Postin ajoneuvokantaan kuuluu yli 3 900 hyötyajoneuvoa, joilla Suomessa ajettiin vuonna 2017 yhteensä 117 miljoonaa kilometriä (114 miljoonaa km). Postin alihankkijat ajoivat noin 104 miljoonaa kilometriä (80 miljoonaa km).

Postin vaihtoehtoisten ajoneuvojen kantaan kuuluu noin 40 biokaasuautoa, jotka kulkevat 100-prosenttisesti uusiutuvalla kotimaisella Gasum-biokaasulla. Sen käytöstä ei synny terveydelle haitallisia pienhiukkasia, ja polttoaineen elinkaaren aikana syntyvät kasvihuonekaasupäästöt ovat vähäisiä.

Vuonna 2017 Posti otti käyttöönsä ensimmäisen etanolidiesel-kuorma-auton. Etanolidieselmoottorilla varustetun 18-tonnisen kuorma-auton hankinta liittyy Postin tavoitteisiin testata vaihtoehtoenergia-ajoneuvoja ja ottaa parhaita ajoneuvoratkaisuja normaaliin työkäyttöön. RED95-etanolidiesel vähentää raskaan liikenteen fossiilisia CO2-päästöjä jopa 90 prosenttia sekä lähipäästöjä jopa 80 prosenttia. RED95-etanolidiesel on valmistettu suomalaisesta jätteestä suomalaisilla tuotantolaitoksilla.


Posti hankki lisäksi 5 uutta oikealta ohjattavaa sähköpakettiautoa. Sähköautojen lisäksi testaamme postinjakelussa muun muassa sähkörahtiskoottereita ja käytössämme on sähköavusteisia jakelukärryjä ja -polkupyöriä.

Sähköautojen lisääminen jakelussa on haastavaa. Suomen talviolosuhteisiin sopivia ja jakelureittien asettamat vaatimukset täysin täyttäviä sähköautoja ei ole toistaiseksi ollut markkinoilla saatavilla. Autolla on pystyttävä kuljettamaan riittävästi lastia ja ajamaan edes kohtalaisia reittejä ilman välilatauksia myös talviolosuhteissa. Lisäksi latauspisteverkoston kattavuus ei vielä ole riittävällä tasolla.

Raportointivuoden aikana Posti otti käyttöönsä myös ensimmäisen HCT-jättirekan (High Capacity Transport). HCT-rekkaa käytetään elintarvikkeiden kuljetuksiin ja siinä on noin 200 m3 kuljetuskapasiteetti, mikä on 30 prosenttia enemmän kuin normaalikokoisissa rekoissamme. Tämä vähentää merkittävästi kuljetuksen aikana syntyviä hiilidioksidipäästöjä.

Postia kuljetetaan myös pyörällä ja jalkaisin. Päivittäin noin 1 750 jakelureittiä, noin 38 prosenttia kaikista reiteistä, hoidetaan jakelupyörillä ja -kärryillä jalkaisin. Suurin osa jakelupyöristä ja -kärryistä on sähköavusteisia.


Posti Green -palvelumalli

Tuotekohtainen Posti Green laskentaprosessi ja asiakasraportointi varmennettiin kolmannen osapuolen toimesta kesällä 2016.