Vuosi 2017

Tunnusluvut

EN3 Konsernin oma energiankulutus


Terajoulea (TJ)

2017

2016

2015

2014

2013

SUORA ENERGIANKULUTUS

     

Uusiutuva

     

Biokaasu

2

2

1

4

2

Uusiutumaton – kiinteistöt ja omat ajoneuvot

     

Maakaasu

139

157

158

267

165

Polttoöljy

0

0

0

1

1

Liikennepolttoaineet

786

766

730

778

879

EPÄSUORA ENERGIANKULUTUS

     

Uusiutuva

     

Sähkönkulutus, Suomi

292

306

313

337

265

Uusiutumaton

     

Sähkönkulutus, muut maat

167

187

204

207

303

Lämmönkulutus

244

271

278

324

352

Liikennepolttoaineet – alihankinta, Suomi

1 121

804

805

913

951

      

EN15–EN17 Konsernin kasvihuonekaasupäästöt

 

Tonnia

2017

2016

2015

2014

2013

Polttoaineen kulutus – omat ajoneuvot, Scope 1

54 020

52 532

50 014

53 396

60 406

Polttoaineen kulutus – energian tuotanto, Scope 1

7 775

8 818

8 900

15 020

9 268

Ostettu sähkö ja lämpö, Scope 2

31 256

39 068

40 266

44 199

38 272

Alihankinta – auto- ja lentokuljetukset*, Scope 3

102 031

62 524

65 298

70 801

73 490

Liikematkat, Scope 3

1 406

1 358

1 512

2 139

2 190

Yhteensä

196 488

164 300

165 991

185 555

183 625

           

* Laskentaa laajennettiin vuonna 2017 kattamaan myös Venäjän ja Baltian maiden kuljetusten alihankinnan.

           
           

EN23 Jätehuolto Suomessa

 

Jätehuoltosopimuksen piiriin kuuluvat kiinteistöt, tonnia*

2017

2016

2015

Suomi

Suomi

Suomi

 

 Kierrätys ja uudelleenkäyttö

8 272

8 308

8 463

 Muu hyödyntäminen

4 180

3 779

3 747

 Poltto jätevoimalassa

484

489

367

 Loppukäsittely

65

82

173

       

 Vaarallinen jäte**

1 043

537

471

 Kierrätys ja uudelleenkäyttö

943

462

444

 Loppukäsittely

100

74

27

       

Yhteensä

14 044

13 194

13 221

       

Hyötykäyttöaste, %

99 %

99 %

98 %

       

* Raportoinnin ulkopuolelle jäävät kohteet, joissa jätehuolto kuuluu vuokraan. Jätejakeiden raportointi on tarkentunut vuodesta 2015 alkaen.

** josta 915 (443) tonnia sähkö- ja elektroniikkaromua ja kylmälaitteita.

       
       

16

17